Liikenneverkko ja sen rahoitus odottaa ratkaisua

Väylät ja niiden rahoitus ovat palaamassa liikennepolitiikan ytimeen. Näin voi ainakin päätellä avauksista ja keskusteluista sosiaalisessa mediassa, jossa esimerkiksi tienpitoa ja sen rahoitusta ei enää vähätellä. Uudistusmielisimmätkin ovat palaamassa biteistä bitumiin, vaikka samaan aikaan digitalisaatio, automatisaatio ja tekoäly muuttavat maailmaa.

Viime tammikuussa jäi Liikenneviraston yhtiöittämisestä jäljelle vain otsikot, mutta rahoituksen ongelmat eivät ole senkään jälkeen poistuneet minnekään. Siksi erilaisia rahoitusmalleja pohditaan niin politiikassa, edunvalvonnassa kuin hallinnossakin. Niillä tehtäneen politiikkaa niin oppositiosta kuin myös hallituksesta.

Kansantalouden iso kuva osoittaa pitkästä aikaa hyvi ...

Lue lisää...


Julkisen rahoitus nykyistä tehokkaampaan käyttöön!

Maakuntauudistuksen eteneminen on tätä kirjoitettaessa avoinna. Emme tiedä, miten esimerkiksi liikenneasiat tullaan uudistuksessa toteuttamaan. Lähiviikot ratkaisevat ainakin aikataulun. Liikenneasioihin saataneen myös selvittyyttä, jos poliittisen ratkaisun edellytykset ovat olemassa.

Kun katsotaan maakuntauudistuksen mittakaavaa ja taloudellisia tunnuslukuja, on liikenteellä siinä merkittävä rooli. Kyse ei ole yksin ELY-keskusten tehtävien siirtymisestä maakuntahallinnon hoidettavaksi. Taloudellinen merkitys on jotain muuta kuin ELY:jen joukkoliikennemäärärahojen siirtyminen maakuntien käyttöön.

Maantieliikenteessä henkilökuljetusmarkkinoiden kokoluokka on liikevaihdolla laskettuna yli 2 mrd. € vuodessa. Julkista rahoitusta tästä on lähes puolet, josta nimenomaan maakunnilla tulee olemaan merkittävä osuus. Tämä selitt ...

Lue lisää...


Kohti vilkasta liikennepolitiikan syksyä!

Liikennepolitiikan syksy on alkanut. Liikennepalvelulain (liikennekaaren) jatkovalmistelu etenee ja EU:n ns. Liikkuvuuspaketin (Mobility Package) käsittely alkaa Brysselissä.

Liikennepalvelulaki on nyt lakina vahvistettu ja odottaa asteittaista voimaantuloaan: ns. avoimia rajapintoja koskeva säännös tulee voimaan jo 1.1.2018 ja taksimarkkinat avautuvat 1.7.2018 alkaen. Laki on nyt laki, eikä sen sisältö muuttamatta enää muutu. Varsinkaan taksiliikenteen osalta ei näytä olevan poliittista halukkuutta tulevan asiantilan muuttamiseen, jos joku sellaista vielä haikailee.

Vaikka liikennepalvelulain takseja koskeviin kohtiin ei olla kajoamassa, on liikennepalvelulaki kyllä muutoin täydentymässä, muun ohella ammattipätevyyksiä koskevilta osin. Ammattimaisen kuljetuspalvelun n ...

Lue lisää...


Maakuntauudistus- iso edunvalvontakysymys

Liikennepolitiikan alalla eletään aktiivista aikaa. Eduskuntakauden puolivälissä niin pitää ollakin. Aktiivisuus on toki eri asia kuin tuloksellisuus, mutta myös yksi iso ja merkittävä tulos on saavutettu.

Nimittäin laki liikenteen palveluista (entinen liikennekaari) on lakina vahvistettu ja julkaistu säädöskokoelmassa numerolla 320/2017. Se on siis laki, jonka voimaantuloa odotetaan. Lippu-ja maksujärjestelmiä koskevia säännöksiä laista tulee voimaan jo vuodenvaihteessa 2018. Taksimarkkinoiden avautuminen koittaa 1.7.2018 ilman sen kummempia siirtymäsäännöksiä.

Laki liikenteen palveluista on jo sinänsä taksimarkkinoiden osalta sellainen, että yksin siitä olisi ollut yhden eduskuntakauden liikennepoliittiseksi ratkaisuksi ...

Lue lisää...


Henkilöliikennepalvelut avautumassa kokonaisuudessaan kilpailulle

Maanteiden henkilöliikennepalvelut avautuvat kokonaisuudessaan kilpailulle 1.7.2018. Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta on saanut valmiiksi mietinnön liikennekaaresta, joka on nyt valiokunnan linjaamalla tavalla nimetty laiksi liikenteen palveluista.

Valiokunnan mietinnössä vahvistetaan lain tuleva sisältö. Eduskunnan täysistuntokäsittelyn jälkeen tasavallan presidentti vahvistanee lain vielä tämän kevään aikana. Lain vahvistamisen jälkeen on aikaa valmistautua lainsäädännön muutoksiin.

Linja-autoliikenteen osalta sääntely muuttuu: joukkoliikenneluvasta tulee henkilöliikennelupa. Henkilöliikenneluvalla voi harjoittaa taksitoimintaa, jos siitä tekee ilmoituksen Trafille. Taksilupiin ei sisälly tarveharkintaa, eikä mitään yhteistä tai yleistä taksitaksaa ole. Tavaraliikenteess ...

Lue lisää...


Kohti kuntavaaleja!

Kuntavaalit järjestetään parin kuukauden kuluttua, sunnuntaina 9.4. Vaalitulos on merkittävä senkin vuoksi, että kunnat ja kaupungit ovat joukkoliikenteessä keskeisiä toimijoita. Reilusti yli puolet koko toimialamme liikevaihdosta muodostuu kunnallisten toimivaltaisten viranomaisten hankkimasta liikenteestä.

Kuntavaaliehdokkaita on niin suuri joukko, että emme heitä kaikkia tavoita edunvalvontamme viestillä. Emme myöskään tavoita kaikkia valittuja valtuutettuja. Mutta olemme liitossa valmistelemassa vaaleja varten toimialastamme yleisesitteen ja erityisesti kuntavaaleihin asetettuja tavoitteita ydinviestien muodossa. Julkaisemme ne ja jaamme jäsenistön käyttöön, kun liiton hallitus on käsitellyt ja vahvistanut yhteisen viestimme.

Kuntavaaleja varten laadittu materiaali on vapaasti käytettäviss ...

Lue lisää...


Liikennepolitiikassa merkittäviä uudistuksia vireillä

Liikennepolitiikassa on vireillä enemmän uudistuksia kuin pitkään aikaan. Liikennekaari on ensimmäinen iso liikennepoliittinen muutos tällä vaalikaudella, ja jatkovalmistelussa olevien muutosten lista on pitkä.

Vuoteen 2030 ulottuva kansallinen energia- ja ilmastostrategia muuntaa Pariisin ilmastosopimuksen ja siihen liittyvän EU:n ns. taakanjakopäätöksen osaltaan muutoksiksi myös Suomessa. Vahva oletus on, että esimerkiksi sähköbusseista tulee todellisuutta ainakin isoissa kaupungeissa. Muutos haastaa myös toimialamme olemaan muutoksessa mukana.

Valtion liikenneverkon yhtiöittämistä koskeva valmistelu on pitkällä, vaikka asiasta ei julkisuudessa juuri keskustella. Ajatus ja idea on se, että moottoriteitä ja valtateitä, ratoja ja ...

Lue lisää...


Liikennekaari on tervetullut uudistus

Liikennekaari on lainsäädäntöhankkeiden kokonaisuus, jonka ensimmäisessä vaiheessa maantieliikenteen markkinasääntely kootaan yhdeksi lain tasoiseksi säädökseksi. Nyt eduskunnassa käsiteltävänä oleva ensimmäinen vaihe on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2018.

Sipilän hallituksen liikennekaaresta saavuttama poliittinen ratkaisu on merkittävä liikennepolitiikan kokonaisuudistus. Kaari tuo suomalaisen liikennepolitiikan tälle vuosisadalle. Keskiössä ovat digitalisaatio ja markkinoiden avautuminen. Henkilökuljetusmarkkinoiden sääntely yhtenäistyy nyt kerralla, kun aiemmin sitä on yritetty viedä eteenpäin osauudistuksina.

Linja-autoliitto oli ensimmäisten joukossa kiittelemässä asiasta saavutettua kompromissia. Keskeistä oli se, että hallituspuolueet saavuttivat yhteisen näkemyksen ...

Lue lisää...


Julkisen rahan kanavointi vääristää henkilökuljetusmarkkinoita

Palauttelin mieleeni, mitä olen tällä palstalla viimeksi kirjoittanut, siis kesäkuussa 2016. Kyse oli Liikennekaari-hankkeesta. Saman tekstin voisi julkaista uusintana lähes sellaisenaan. Mitään olennaista uutta ei ole kesälomakauden jälkeen asiassa tapahtunut.

Poliittinen ratkaisu ei ole helppo mutta sitäkin merkittävämpi, joten sitä kannattaa odottaa. Olennaista on se, että hallituspuolueista ei kukaan ole ollut liikennekaarta kaatamassa. Poliittinen ratkaisu tulee olemaan kolmen hallituspuolueen yhteinen, ja politiikkahan on kompromissien rakentamista.

Suora lainaus kesäkuulta: ”Jos liikennekaareen sisältyvät lakiehdotukset etenevät edes olennaisilta osin eduskuntakäsittelyyn ja edelleen lainsäädännöksi, ovat muutokset markkinas ...

Lue lisää...


Myönteisin odotuksin kohti liikennekaaren etenemistä

Maantieliikenteen markkinasääntely on nyt laaja-alaisen keskustelun kohteena. Liikennekaari-hankkeessa on päästy vaiheeseen, jossa pykäläluonnokset on esitelty, lausunnot annettu ja poliittinen keskustelu tulossa ratkaisuvaiheeseen.

 

Tätä kirjoitettaessa ja lehden ilmestyessäkään liikennekaaren poliittisesti sovittu sisältö tai hankkeen eteneminen eivät ole selvillä. Mutta aikataulutavoite on selvä: juhannuksen jälkeisellä viikolla liikennekaaren pitäisi olla eduskunnassa lähetekeskustelussa.

 

Aikataulu on hyvin haasteellinen. Aiemmat havainnot lainsäädännön valmistelusta osoittavat silti, että tämän hankkeen valmistelijat ovat yllättäneet positiivisesti: esitetyt pykälät vaikuttavat ammattitaitoisesti valmistelluilta.

 

Sisällön osalta Linja-autoliitto on ollut varsin ...

Lue lisää...


  • Sivu 1 / 3
  • 1
  • 2
  • 3