Ilmastopolitiikalla on merkitystä

Alkava syyskausi on Linja-autoliitossa pohdintaa siitä, miten työtä jatketaan 2020-luvulla. Takana on eduskuntavaalien rytmittämä kevät ja tulossa kuntavaalit vuonna 2021. Nyt on hyvä hetki pohtia sitä, miten linja-autoliikenteen tulevaisuuteen vaikutetaan. Valtion ja kuntasektorin roolit ovat nimittäin muuttumassa, ja se koskee erityisesti ilmastopolitiikkaa.

Ilmastonmuutos ja sen torjunta ovat varmoja teemoja, joita 2020-luvulla kohtaamme – oli niiden tarpeellisuudesta sitten mitä mieltä tahansa. Asia on poliittisesti monitahoinen, ja liikenteenkin osalta vaikutukset voivat olla laaja-alaisia. Myös ne keinot, joilla ilmastopolitiikkaan vaikutetaan, tulevat muuttumaan. Palataan kuitenkin vielä vähän eduskuntavaalien jälkeiseen hallitusohjelmaneuvotteluun.

Rinteen hallituksen ohjelmaan sisältyy 20 miljoonan ...

Lue lisää...


Katse 2020-luvulle

Poikkeuksellisen lämmin kesä on hyvä keskustelunaihe – se kun on ollut kaikkien arkea parhaimman lomakauden ajan. Kesän poliittisessa keskustelussa kuumuus on toki yhdistetty isoon ja vakavaan kysymykseen ilmaston lämpenemisestä. Pitkään kestänyt lämpö onkin rohkaissut monia politiikan toimijoita ja kommentaattoreita vaatimaan viimeistään nyt pikaisia toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Toinen kesäkeskustelujen aihe on ollut liikenneverkko ja siihen kohdistuvat investoinnit. Syksyn budjettivalmistelut ja lähestyvät vaalit nostavat tiehankkeet takuuvarmasti otsikoihin. Eikä investointien mittakaavaakaan voi pitää vaatimattomana: hankelistalla on kaikkiaan 60 mrd€ edestä liikenteen infrahankkeita. Summan voi suhteuttaa siihen, että valtion kaikkien menojen vuosittainen kokonaissumma on noin ...

Lue lisää...


Bussiammattilainen on jatkossa nimeltään LINJA

Nyt ilmestyvä lehti on sillä tavoin historiallinen, että se on tässä muodossaan viimeinen. Lehden pitkäaikainen päätoimittaja Saara Remes jää eläkkeelle kesäkuun liittokokouksen jälkeen. Tässäkin yhteydessä on aika kiittää Saaraa hänen merkittävästä panoksestaan ja ansiokkaasta toiminnastaan linja-autoalalla ja erityisesti kaikesta siitä työstä, jota hän on tehnyt koko toimialan viestinnän ja tämän lehden osalta. Niin ikään kiitokset kuuluvat lehden koko toimituskunnalle lehden eteen tehdystä työstä.

Lehden julkaiseminen jatkuu. Elokuussa julkaistava numero on kuitenkin erilainen kuin nyt: lehden nimeksi tulee Linja, ulkoasu muuttuu ja sis ...

Lue lisää...


Lukijatutkimuksella haetaan tietoa liiton viestintään ja lehden julkaisutoimintaan

Tämän lehden pitkäaikainen päätoimittaja Saara Remes on jäämässä eläkkeelle kesäkuussa. Lehden kannalta muutos on merkittävä. Tässä vaiheessa on kuitenkin selvää, että lehden julkaisemista jatketaan syksyllä uusin voimin.

Media on viime vuosina muuttunut ja uudistunut monin tavoin, varsinkin sähköisen viestinnän teknologisin välinein. Se on osaltaan vaikuttanut siihen, miten perinteisen painetun lehden asemoituminen mediaympäristössä muuttuu. Tämän lehden tulevaisuutta pohdittaessa on tullut ilmeiseksi se, että kirjallisessa muodossa oleva julkaisu on edelleen käypä ja tarpeellinen.

Kevään aikana teetämme lukijatutkimuksen ja Linja-autoliiton jäsenille ...

Lue lisää...


Alkanut vuosi -monien muutosten aikaa!

Presidentinvaali on nyt käyty, ja virkaanastujaiset pidetty. Liikennepolitiikkaan se ei suoraan vaikuta, mutta tulevan kevään aikana moni politiikan asia ei enää jää nyt käydyn vaalin katveeseen. Siksi myös liikennepolitiikassa on odotettavissa kiinnostava kevät.

Maakuntauudistus on keskeisin, vuosikymmenten päähän vaikuttava liikennepolitiikan uudistus. Se, miten uudistus toteutetaan, vaikuttaa siten pitkälle tulevaisuuteen myös henkilökuljetusmarkkinoihin.

Itse maakuntauudistuksen rinnalla maakuntavaalit itsessään, tulevat eduskuntavaalit ja ensi vuoden EU-parlamenttivaalit määrittävät ja ryydittävät osaltaan lähikuukausien ja vuoden poliittista linjaa. Juuri sen vuoksi tuleva kevät on liikennepolitiikassakin tärkeä.

Ilmastonmuutos, kaupungistuminen ...

Lue lisää...


Liikenneverkko ja sen rahoitus odottaa ratkaisua

Väylät ja niiden rahoitus ovat palaamassa liikennepolitiikan ytimeen. Näin voi ainakin päätellä avauksista ja keskusteluista sosiaalisessa mediassa, jossa esimerkiksi tienpitoa ja sen rahoitusta ei enää vähätellä. Uudistusmielisimmätkin ovat palaamassa biteistä bitumiin, vaikka samaan aikaan digitalisaatio, automatisaatio ja tekoäly muuttavat maailmaa.

Viime tammikuussa jäi Liikenneviraston yhtiöittämisestä jäljelle vain otsikot, mutta rahoituksen ongelmat eivät ole senkään jälkeen poistuneet minnekään. Siksi erilaisia rahoitusmalleja pohditaan niin politiikassa, edunvalvonnassa kuin hallinnossakin. Niillä tehtäneen politiikkaa niin oppositiosta kuin myös hallituksesta.

Kansantalouden iso kuva osoittaa pitkästä aikaa hyvi ...

Lue lisää...


Julkisen rahoitus nykyistä tehokkaampaan käyttöön!

Maakuntauudistuksen eteneminen on tätä kirjoitettaessa avoinna. Emme tiedä, miten esimerkiksi liikenneasiat tullaan uudistuksessa toteuttamaan. Lähiviikot ratkaisevat ainakin aikataulun. Liikenneasioihin saataneen myös selvittyyttä, jos poliittisen ratkaisun edellytykset ovat olemassa.

Kun katsotaan maakuntauudistuksen mittakaavaa ja taloudellisia tunnuslukuja, on liikenteellä siinä merkittävä rooli. Kyse ei ole yksin ELY-keskusten tehtävien siirtymisestä maakuntahallinnon hoidettavaksi. Taloudellinen merkitys on jotain muuta kuin ELY:jen joukkoliikennemäärärahojen siirtyminen maakuntien käyttöön.

Maantieliikenteessä henkilökuljetusmarkkinoiden kokoluokka on liikevaihdolla laskettuna yli 2 mrd. € vuodessa. Julkista rahoitusta tästä on lähes puolet, josta nimenomaan maakunnilla tulee olemaan merkittävä osuus. Tämä selitt ...

Lue lisää...


Kohti vilkasta liikennepolitiikan syksyä!

Liikennepolitiikan syksy on alkanut. Liikennepalvelulain (liikennekaaren) jatkovalmistelu etenee ja EU:n ns. Liikkuvuuspaketin (Mobility Package) käsittely alkaa Brysselissä.

Liikennepalvelulaki on nyt lakina vahvistettu ja odottaa asteittaista voimaantuloaan: ns. avoimia rajapintoja koskeva säännös tulee voimaan jo 1.1.2018 ja taksimarkkinat avautuvat 1.7.2018 alkaen. Laki on nyt laki, eikä sen sisältö muuttamatta enää muutu. Varsinkaan taksiliikenteen osalta ei näytä olevan poliittista halukkuutta tulevan asiantilan muuttamiseen, jos joku sellaista vielä haikailee.

Vaikka liikennepalvelulain takseja koskeviin kohtiin ei olla kajoamassa, on liikennepalvelulaki kyllä muutoin täydentymässä, muun ohella ammattipätevyyksiä koskevilta osin. Ammattimaisen kuljetuspalvelun n ...

Lue lisää...


Maakuntauudistus- iso edunvalvontakysymys

Liikennepolitiikan alalla eletään aktiivista aikaa. Eduskuntakauden puolivälissä niin pitää ollakin. Aktiivisuus on toki eri asia kuin tuloksellisuus, mutta myös yksi iso ja merkittävä tulos on saavutettu.

Nimittäin laki liikenteen palveluista (entinen liikennekaari) on lakina vahvistettu ja julkaistu säädöskokoelmassa numerolla 320/2017. Se on siis laki, jonka voimaantuloa odotetaan. Lippu-ja maksujärjestelmiä koskevia säännöksiä laista tulee voimaan jo vuodenvaihteessa 2018. Taksimarkkinoiden avautuminen koittaa 1.7.2018 ilman sen kummempia siirtymäsäännöksiä.

Laki liikenteen palveluista on jo sinänsä taksimarkkinoiden osalta sellainen, että yksin siitä olisi ollut yhden eduskuntakauden liikennepoliittiseksi ratkaisuksi ...

Lue lisää...


Henkilöliikennepalvelut avautumassa kokonaisuudessaan kilpailulle

Maanteiden henkilöliikennepalvelut avautuvat kokonaisuudessaan kilpailulle 1.7.2018. Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta on saanut valmiiksi mietinnön liikennekaaresta, joka on nyt valiokunnan linjaamalla tavalla nimetty laiksi liikenteen palveluista.

Valiokunnan mietinnössä vahvistetaan lain tuleva sisältö. Eduskunnan täysistuntokäsittelyn jälkeen tasavallan presidentti vahvistanee lain vielä tämän kevään aikana. Lain vahvistamisen jälkeen on aikaa valmistautua lainsäädännön muutoksiin.

Linja-autoliikenteen osalta sääntely muuttuu: joukkoliikenneluvasta tulee henkilöliikennelupa. Henkilöliikenneluvalla voi harjoittaa taksitoimintaa, jos siitä tekee ilmoituksen Trafille. Taksilupiin ei sisälly tarveharkintaa, eikä mitään yhteistä tai yleistä taksitaksaa ole. Tavaraliikenteess ...

Lue lisää...


  • Sivu 1 / 3
  • 1
  • 2
  • 3