Arkisto 4. syyskuuta 2014

Hallinnon ja harkintavallan rajoilla

Viranomaisratkaisut herättävät usein kysymyksiä koskien linja-autoliikenteen järjestämistapaa, reittiliikennelupia ja julkisia hankintoja. Erityisesti kysytään viranomaisen päätöksen perusteita tehdyille ratkaisuille. 

Viranomaisen päätösvaltaa määrittää kaksi keskeistä käsitettä: toimivalta ja harkintavalta. Suomessa viranomaisen toimivalta perustuu aina eduskunnan säätämään lakiin. Vaikka viranomaisen tehtäviin kuuluisi esimerkiksi joukkoliikenteen edistäminen, vasta laissa säädetty toimivaltasäännös oikeuttaa tekemään viranomaispäätöksiä. Palvelusopimusasetus rinnastuu tässä lakiin. Juuri tästä johtuen joukkoliikenneviranomaisia kutsutaan PSA-asioissa toimivaltaisiksi viranomaisiksi.

Yksi oikeusvaltion kulmakiviä on viranomaisen toiminnan lailla säätämisen vaatimus. Käytänn ...

Lue lisää...


Edellinen päivä

13. kesäkuuta 2014

Seuraava päivä

24. lokakuuta 2014

Arkisto