Arkisto 2015

Muutosten myllerryksessä

Liikenteen markkinassa, teknologiassa ja liikennepolitiikassa tapahtuu nyt enemmän kuin pitkään aikaan. Innokkaimmat ovat suhteuttamassa tulevaa muutosta maailmantalouden isompiinkin käänteisiin. Joka tapauksessa muutos(ta) on odotettavissa.

Linja-autoliikenteen osalta muutostekijöitä on useita. Perusliiketoiminnan näkökulmasta kansantalouden ja aluerakenteen muutos jatkuu: väestön muuttoliike isoimpiin kaupunkeihin jatkuu. Toinen iso asia on digitalisaatio, ja kaikki se, mitä digitalisaatio tuo tullessaan. Kolmanneksi julkisen rahoituksen määrä ei ainakaan kasva, mutta kohdentua se voi nykyisestä poiketen.

Linja-autoliiton viestinä on ollut, että ensin pitää korjata akuutit linja-autoalaa koskevat sääntelyongelmat ja julkisen rahoituksen oikea kanavoiminen. Markkinoiden ja liiketoiminnan laajemmassa muutoksessa on ...

Lue lisää...


Hyvä ja kilpailukykyinen linja-autotuote myötätuulessa

Politiikan syksy on ollut linja-autoalan kannalta lupaava. Vaikka valtion joukkoliikenteen rahoituksesta säästetään vuotasolla pysyvästi 15 miljoonaa euroa, on linja-autoalalle odotettavissa yli 300 000 vuotuista uuttaa matkaa ja matkustajaa! Näin siksi, että joukkoliikenteen säästöt kohdennetaan junaliikenteeseen eli sinne, missä julkinen tuki vääristää markkinoita. Linja-autoalalle se tarkoittaa uutta tuloa ja toimeliaisuutta. 

Linja-autoliitto ei ole pitänyt asiasta kovaa ääntä julkisuudessa. Oman viestimme jalkauttamista ja jakamista on tehty politiikan ja hallinnon rajapinnassa sitäkin enemmän. Nyt se tuottaa tulosta: linja-automatka on houkutteleva ja kilpailukykyinen tuote. Asiaa on käsitelty myös valtiojohdon kommenteissa ja haastatteluissa ...

Lue lisää...


Odotuksin politiikan syksyyn!

Alkusyksyn uutisiin kuuluvat perinteisesti valtiontalouden näkymät seuraavalle vuodelle. Linja-autoalalle keskeinen tieto on se, miten joukkoliikennerahat muuttuvat. Valtiovarainministeriön julkaiseman budjettiesityksen mukaan linja-autoliikenteen määrärahat säilyvät nykyisellä tasolla. Valtion rahoitus sekä ELY-keskuksissa että valtiontuki kaupungeille on siten vuoden 2015 tasolla. 

Budjettitiedot ovat meille tärkeitä, koska kyse ei ole vain yhdestä budjettivuodesta. Hallitusohjelman mukaan nyt valmisteilla olevat määräpäätökset kantavat koko vaalikauden loppuun asti. Yhteiskuntasopimuksen vaihtoehtoina esitetyt säästöt eivät myöskään kohdistu joukkoliikenteeseen. 

Valtion talousarvion käsittely ja siihen sisältyvien määrärahapäätöksen valmistelu jatkunevat valtiovarainministeri ...

Lue lisää...


Tehdyistä selvityksistä siirryttävä toimeenpanoon

Tätä kirjoittaessa tasavaltaamme on nimitetty sen 74. hallitus. Eduskuntavaalit ja hallitusneuvottelut ovat aina mielenkiintoista aikaa. Muutaman viikon aikana tehdään monia sellaisia poliittisia linjauksia ja valintoja, jotka vaikuttavat vahvasti – ja oletettavasti – seuraavan neljän vuoden ajan. 

On ennenaikaista tehdä kovin pitkälle meneviä arvioita tai johtopäätöksiä siitä, mitä uusi hallitus toimialamme kannalta merkitsee. Sen me kuitenkin jo tiedämme, että joukkoliikenteen valtion rahoituksen taso alenee pysyvästi 15 M€. Vähennys on noin 15 % nykyisestä määrärahasta. Edunvalvontamme keskiössä on se, että vähennykset tehdään kaikkien liikennemuotojen kesken vähintään tasapuolisesti. 

Hallitusohjelmasta toisena ...

Lue lisää...


Edunvalvonta on pitkäjänteistä työtä

Tämän lehden ilmestyessä merkittävä osa eduskuntavaalien äänistä on annettu ennakkoääninä, ja varsinainen vaalipäiväkin on käsillä. Julkisuudesta olemme voineet seurata poliittista keskustelua ja sitä vaalityötä, jota puolueet ja niiden ehdokkaat ovat äänestäjien keskuudessa tehneet.

Linja-autoliiton vaikuttamistyö liikennepolitiikan linjauksiin on tähän nähden paljon pitkäjänteisempää kuin muutaman viikon aktiivista vaalikampanjointia. Vaalit ovat ehdokkaiden ja äänestäjien – ei edunvalvontaorganisaatioiden – vaalityötä.

Linja-autoliitto on tukenut vaalityötä uskoaksemme hyvillä ajatuksilla. Se on vaalirahoituskeskusteluun liittyvä keskeinen linjauksemme. Yksikään euro ei ole eduskuntavaaleissa avittanut asiaamme. Jos poliittista myötätuulta vaalien j ...

Lue lisää...


Kohti kevään eduskuntavaaleja

Eduskuntavaalit järjestetään 19.4.2015. Vaalien läheisyys näkyy monella tavalla. Yksi on se, että edunvalvontajärjestöt laativat ja esittävät omia tavoitteitaan. Linja-autoliitto on keskustelussa ja vaikuttamisessa luonnollisesti mukana. Viime vuoden strategiatyön perusteella liitto on tiivistänyt tulevien vaalien edunvalvonnan tavoitteet kuudeksi kärkiviestiksi. 

Linja-autoliiton perustehtävänä on puolustaa yritysvetoista ja markkinaehtoista toimintamallia. Siksi markkinaehtoinen toimintamalli on vaalitavoitteissa ensisijainen liikenteenhoitotapa koko toimialalla: jäsenyrityksemme ovat matkustajia varten! 

Yritysvetoisen liikenteen ja julkisen rahan yhdistämiseen emme ole saaneet lainsäädäntöratkaisua, joten yleisen säännön käyttöönotto on toinen tavoitteemme ...

Lue lisää...


Kuukausiarkisto