Hyvä ja kilpailukykyinen linja-autotuote myötätuulessa

Politiikan syksy on ollut linja-autoalan kannalta lupaava. Vaikka valtion joukkoliikenteen rahoituksesta säästetään vuotasolla pysyvästi 15 miljoonaa euroa, on linja-autoalalle odotettavissa yli 300 000 vuotuista uuttaa matkaa ja matkustajaa! Näin siksi, että joukkoliikenteen säästöt kohdennetaan junaliikenteeseen eli sinne, missä julkinen tuki vääristää markkinoita. Linja-autoalalle se tarkoittaa uutta tuloa ja toimeliaisuutta. 

Linja-autoliitto ei ole pitänyt asiasta kovaa ääntä julkisuudessa. Oman viestimme jalkauttamista ja jakamista on tehty politiikan ja hallinnon rajapinnassa sitäkin enemmän. Nyt se tuottaa tulosta: linja-automatka on houkutteleva ja kilpailukykyinen tuote. Asiaa on käsitelty myös valtiojohdon kommenteissa ja haastatteluissa, kuten esimerkiksi pääministerin haastattelutunnilla. Muistatteko, milloin linja-autot ovat olleet viimeksi tällä tavoin politiikan keskiössä? 

Linja-autot ovat olleet useana päivänä ykkösuutisten joukossa. Mediassa on kerrottu siitä, miten linja-autot tulevat ja korvaavat lähes kaikki lakkautettavat junavuorot. Se oli hyvä viesti asiakkaillemme myös siksi, että valitettavan usein on medialle kerrottu vuorojen lakkaavaan. Kumpi tuottaa parempaa tulosta markkinointiviestintänä, jota asiakkaamme seuraavat? Pelottelua ei ainakaan tarvittu määrärahaleikkausten estämiseen, vaan siihen riitti hyvä ja kilpailukykyinen tuote. 

Edellä kuvattu esimerkki on hyvä senkin vuoksi, että julkisuus olisi voinut olla myös toisenlaista. Säästösuunnitelmia laadittaessa oli nimittäin epäilyjä siitä, olisiko linja-autoalasta tilanteen ratkaisijaksi. Olisiko yrittäjissä sellaista ketteryyttä, joka toisi linja-autopalvelut junilta lakkautettavan ostoliikenteen tilalle? Olin vakuuttunut siitä, että julkisten lähteiden mukaisilla matkustajamäärillä palvelut voisivat syntyä markkinaehtoisesti. 

Edunvalvonnan puheilla oli katetta myös todellisuudessa: ELY-keskuksissa oli kuin olikin junaliikennettä korvaavia reittiliikennelupahakemuksia vireillä ennen kuin yksilöidyt säästökohteet olivat edes tiedossamme. Valveutuneimmat yritykset antoivat hakemuksillaan uskottavuutta edunvalvonnan viesteille silloin, kun joukkoliikenteen konkreettiset säästökohteet tulivat ensikerran julkisuuteen. 

Avoimen markkinan perisääntöihin kuuluu, että nuo yli 300 000 uutta matkaa ja matkustajaa ovat kaikkien linja-autoyritysten tavoiteltavissa. Lupaan raportoida liikenne- ja viestintäministeriöön ja -ministerille kaikki myös tulevat hakemukset, kuten tähänkin asti. 

Vaikeasta valtiontalouden tilanteesta huolimatta on joukkoliikenteen isommassa rahoituskokonaisuudessa vuonna 2016 sama määrärahataso kuin tänä vuonna. Tämä mahdollistaa sen, että ostoliikenteen hankintoja voidaan muuttaa Linja-autoliiton lanseeraamaan palveluseteliin ja ns. nousukorvausten nostamiseen tavalla taikka toisella. Se on oikea suunta yritysvetoisen ja markkinaehtoisen liikenteen suuntaan. 

Politiikan syksy ei jää osaltamme tähän. Tätä kirjoitettaessa ei vielä ole tiedossa se, miten linja-autoliikenteen markkinoiden korjaavat toimet tullaan käytännössä toteuttamaan taikka miten henkilökuljetusmarkkinoiden laajempaa uudistamista käytännössä toteutetaan. Jos poliittinen ote on samanlainen kuin alkusyksy on nyt osoittanut, poliittinen myötätuuli on selvästi puolellamme. Viestimme Linja-autoliiton vieraina olleille kansanedustajille oli selvä: ”Linja-autoalalla on näiden tavoitteiden toteuttamisessa paljon annettavaa, koska palvelutuote on osoittautunut hyväksi ja kilpailukykyiseksi.”

Seuraava kirjoitus

Edellinen kirjoitus

Kommentit

comments powered by Disqus