Kohti kuntavaaleja!

Kuntavaalit järjestetään parin kuukauden kuluttua, sunnuntaina 9.4. Vaalitulos on merkittävä senkin vuoksi, että kunnat ja kaupungit ovat joukkoliikenteessä keskeisiä toimijoita. Reilusti yli puolet koko toimialamme liikevaihdosta muodostuu kunnallisten toimivaltaisten viranomaisten hankkimasta liikenteestä.

Kuntavaaliehdokkaita on niin suuri joukko, että emme heitä kaikkia tavoita edunvalvontamme viestillä. Emme myöskään tavoita kaikkia valittuja valtuutettuja. Mutta olemme liitossa valmistelemassa vaaleja varten toimialastamme yleisesitteen ja erityisesti kuntavaaleihin asetettuja tavoitteita ydinviestien muodossa. Julkaisemme ne ja jaamme jäsenistön käyttöön, kun liiton hallitus on käsitellyt ja vahvistanut yhteisen viestimme.

Kuntavaaleja varten laadittu materiaali on vapaasti käytettävissä ennen vaaleja – mutta myös vaalien jälkeen. Kunnan- ja kaupunginhallitukset sekä erityisesti joukkoliikenneasioista vastaavat lautakunnat ovat oivallisia viestimme kohteita.

Kuntavaalien ohella maakuntauudistus vaikuttaa merkittävästi siihen, millaiseksi tuleva valtuustokausi kunnissa muodostuu. Nykyisten valmistelulinjausten mukaisesti merkittävä osa liikenteen alan päätöksenteosta on siirtymässä perustettaville maakunnille. Päätöksentekomalli on maakunnissa kunnallinen, mutta emme vielä tiedä, millaisia toimijoita maakuntahallinnoista muodostuu.

Joka tapauksessa kuntien ja maakuntien yhdistelmät ovat jatkossakin merkittäviä joukkoliikenteen järjestäjiä. Jo tässä valmisteluvaiheessa on meille vakuuteltu, että maakuntien vapaus päättää omista joukkoliikenneasioistaan lisääntyy. Eli erot maakuntien välillä tulevat kasvamaan joukkoliikenteen toteuttamisessa.

Valtakunnallinen, Liikenneviraston ohjaukseen perustuva yhdenmukaisuus ja yhtenäistäminen jäävät vähemmälle. Liikennekaari määrittää suuntaviivat ja varsin väljät rajat käytännön toteutukseen. Lainsäädäntöä suurempana haasteena voisi pitää niin kuntien kuin maakuntien taloutta. Jos lainsäädännön rajat ovat laveat, voivat maakuntien käyttävissä olevat määrärahat ja taloudellinen toimivapaus olla sitäkin kapeampia.

Nähtäväksi jää, millaiseksi toimintaympäristömme muodostuu seuraavan kolmen vuoden aikana. Tässä vaiheessa on hyvä muistaa, että yhtäkään edellä kuvatuista muutoksista ei ole lakina vahvistettu. Ei edes liikennekaari.

Seuraava kirjoitus

Edellinen kirjoitus

Kommentit

comments powered by Disqus