Henkilöliikennepalvelut avautumassa kokonaisuudessaan kilpailulle

Maanteiden henkilöliikennepalvelut avautuvat kokonaisuudessaan kilpailulle 1.7.2018. Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta on saanut valmiiksi mietinnön liikennekaaresta, joka on nyt valiokunnan linjaamalla tavalla nimetty laiksi liikenteen palveluista.

Valiokunnan mietinnössä vahvistetaan lain tuleva sisältö. Eduskunnan täysistuntokäsittelyn jälkeen tasavallan presidentti vahvistanee lain vielä tämän kevään aikana. Lain vahvistamisen jälkeen on aikaa valmistautua lainsäädännön muutoksiin.

Linja-autoliikenteen osalta sääntely muuttuu: joukkoliikenneluvasta tulee henkilöliikennelupa. Henkilöliikenneluvalla voi harjoittaa taksitoimintaa, jos siitä tekee ilmoituksen Trafille. Taksilupiin ei sisälly tarveharkintaa, eikä mitään yhteistä tai yleistä taksitaksaa ole. Tavaraliikenteessä tarvitaan edelleen tavaraliikennelupa (yli 3,5 tn).

Linja-autoliikenteen kaksiportainen lupajärjestelmä poistuu, kun reittiliikenneluvat eivät ole jatkossa käytössä. Tilalle tulee reittiliikenteen ilmoitusvelvollisuus tietoverkossa, minkä vaatimuksen henkilöliikenneluvan omaava voi täyttää omilla tietojärjestelmillä (avoimin rajapinnoin) tai esimerkiksi Matkahuollon matkapalvelujen kautta.

Linja-autojen reittiliikenteeseen tulee 60 vrk ennakkoilmoitusaika liikenteen aloittamisesta, olennaisesta muuttamisesta tai liikenteen lopettamisesta. PSA-viranomainen voi kieltää aloitettavan tai muutettavan liikenteen, jos siitä on olennaista ja vakavaa haittaa PSA-liikenteelle.

Joukkoliikennelain mukaiset siirtymäkauden sopimukset pysyvät voimassa siten kuin niistä on sovittu. Sopimuksien mukainen liikenne rinnastetaan PSA-liikenteeksi, kuten nykyisinkin.

Liikenne- ja viestintävaliokunta on suhtautunut periaatteessa myönteisesti henkilöliikenteen palveluseteleihin. Laki mahdollistaa jatkossa myös valtion rahoituksen käytön markkinaehtoisen liikenteen palveluseteleihin. Linja-autoliiton tulkinnan mukaan kunnilla tämä oikeus on jo olemassa omien varojen käyttöön palveluseteleiden mahdollistamiseksi.

Nähtäväksi jää, miten henkilöliikenteen markkina muuttuu reilun vuoden kuluttua. Silloin sääntelyn lähtökohtana on se, että kaikki kilpailua ja markkinoiden toimivuutta edistävä toiminta on sallittua. Henkilöliikennemarkkinoiden kehittymisen kannalta laki liikenteen palveluista on iso muutos ja mahdollisuus myös pienempien ajoneuvojen liikenteessä.

 

Seuraava kirjoitus

Edellinen kirjoitus

Kommentit

comments powered by Disqus