Julkisen rahoitus nykyistä tehokkaampaan käyttöön!

Maakuntauudistuksen eteneminen on tätä kirjoitettaessa avoinna. Emme tiedä, miten esimerkiksi liikenneasiat tullaan uudistuksessa toteuttamaan. Lähiviikot ratkaisevat ainakin aikataulun. Liikenneasioihin saataneen myös selvittyyttä, jos poliittisen ratkaisun edellytykset ovat olemassa.

Kun katsotaan maakuntauudistuksen mittakaavaa ja taloudellisia tunnuslukuja, on liikenteellä siinä merkittävä rooli. Kyse ei ole yksin ELY-keskusten tehtävien siirtymisestä maakuntahallinnon hoidettavaksi. Taloudellinen merkitys on jotain muuta kuin ELY:jen joukkoliikennemäärärahojen siirtyminen maakuntien käyttöön.

Maantieliikenteessä henkilökuljetusmarkkinoiden kokoluokka on liikevaihdolla laskettuna yli 2 mrd. € vuodessa. Julkista rahoitusta tästä on lähes puolet, josta nimenomaan maakunnilla tulee olemaan merkittävä osuus. Tämä selittää sen, miksi myös Linja-autoliitto on ollut hyvin aktiivinen maakuntauudistuksen valmisteluun vaikuttamisessa.

Olennainen havainto on se, että henkilökuljetuksissa kilpailtu ja toimiva markkina edellyttää julkisen rahoituksen järjestämistä uusin keinoin. Toimintamallit ja –ajatukset ovat hyvin samanlaisia kuin varsinaisessa sote-uudistuksessa: asiakas keskiöön, julkinen rahoitus tehokkaampaan käyttöön ja uudet innovaatiot ja liiketoimintamahdollisuudet hyödynnettäviksi.

Maakuntauudistusta odotellessa liikennemarkkinan uudistaminen jatkuu liikennepalvelulailla, mutta se luo vain puitteet. Julkisen rahoituksen organisointi on siis tekemättä – se kun ei ole oikeastaan vielä edes alkanut. Mutta nimenomaan se, miten julkinen rahoitus kanavoidaan markkinoille, ratkaisee markkinan toiminnan ja tehokkuuden.

Jotain merkittävää on silti jo tapahtunut. KELA on nimittäin ilmoittanut 6.10.2017 kilpailuttavansa taksimatkojen hankinnat uudelleen ensi kesään mennessä, nyt liikennepalvelulain mukaisesti. On oletettavaa, että markkinatalous toimii myös KELAn kuljetushankinnoissa.

Linja-autoliitto on ollut mukana vaikuttamassa, vaikka se ei julkisuudessa olisi kovasti näkynytkään: olemme vaatineet kilpailutusta ilman minkäänlaista hintasääntelyä. Säädetyillä enimmäishinnoilla kun on taipumus ohjata hinnoittelua markkinoilla.

KELAn oma ilmoitus vahvistaa sen, että enimmäishintasääntelyä ei ole tulossa. Huolemme on kuultu ja otettu vakavasti. Liikennepalvelulailta on siis lupa jo nyt odottaa hyviä uudistuksia.

Seuraava kirjoitus

Edellinen kirjoitus

Kommentit

comments powered by Disqus