Arkisto 2018

Katse 2020-luvulle

Poikkeuksellisen lämmin kesä on hyvä keskustelunaihe – se kun on ollut kaikkien arkea parhaimman lomakauden ajan. Kesän poliittisessa keskustelussa kuumuus on toki yhdistetty isoon ja vakavaan kysymykseen ilmaston lämpenemisestä. Pitkään kestänyt lämpö onkin rohkaissut monia politiikan toimijoita ja kommentaattoreita vaatimaan viimeistään nyt pikaisia toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Toinen kesäkeskustelujen aihe on ollut liikenneverkko ja siihen kohdistuvat investoinnit. Syksyn budjettivalmistelut ja lähestyvät vaalit nostavat tiehankkeet takuuvarmasti otsikoihin. Eikä investointien mittakaavaakaan voi pitää vaatimattomana: hankelistalla on kaikkiaan 60 mrd€ edestä liikenteen infrahankkeita. Summan voi suhteuttaa siihen, että valtion kaikkien menojen vuosittainen kokonaissumma on noin ...

Lue lisää...


Bussiammattilainen on jatkossa nimeltään LINJA

Nyt ilmestyvä lehti on sillä tavoin historiallinen, että se on tässä muodossaan viimeinen. Lehden pitkäaikainen päätoimittaja Saara Remes jää eläkkeelle kesäkuun liittokokouksen jälkeen. Tässäkin yhteydessä on aika kiittää Saaraa hänen merkittävästä panoksestaan ja ansiokkaasta toiminnastaan linja-autoalalla ja erityisesti kaikesta siitä työstä, jota hän on tehnyt koko toimialan viestinnän ja tämän lehden osalta. Niin ikään kiitokset kuuluvat lehden koko toimituskunnalle lehden eteen tehdystä työstä.

Lehden julkaiseminen jatkuu. Elokuussa julkaistava numero on kuitenkin erilainen kuin nyt: lehden nimeksi tulee Linja, ulkoasu muuttuu ja sis ...

Lue lisää...


Lukijatutkimuksella haetaan tietoa liiton viestintään ja lehden julkaisutoimintaan

Tämän lehden pitkäaikainen päätoimittaja Saara Remes on jäämässä eläkkeelle kesäkuussa. Lehden kannalta muutos on merkittävä. Tässä vaiheessa on kuitenkin selvää, että lehden julkaisemista jatketaan syksyllä uusin voimin.

Media on viime vuosina muuttunut ja uudistunut monin tavoin, varsinkin sähköisen viestinnän teknologisin välinein. Se on osaltaan vaikuttanut siihen, miten perinteisen painetun lehden asemoituminen mediaympäristössä muuttuu. Tämän lehden tulevaisuutta pohdittaessa on tullut ilmeiseksi se, että kirjallisessa muodossa oleva julkaisu on edelleen käypä ja tarpeellinen.

Kevään aikana teetämme lukijatutkimuksen ja Linja-autoliiton jäsenille ...

Lue lisää...


Alkanut vuosi -monien muutosten aikaa!

Presidentinvaali on nyt käyty, ja virkaanastujaiset pidetty. Liikennepolitiikkaan se ei suoraan vaikuta, mutta tulevan kevään aikana moni politiikan asia ei enää jää nyt käydyn vaalin katveeseen. Siksi myös liikennepolitiikassa on odotettavissa kiinnostava kevät.

Maakuntauudistus on keskeisin, vuosikymmenten päähän vaikuttava liikennepolitiikan uudistus. Se, miten uudistus toteutetaan, vaikuttaa siten pitkälle tulevaisuuteen myös henkilökuljetusmarkkinoihin.

Itse maakuntauudistuksen rinnalla maakuntavaalit itsessään, tulevat eduskuntavaalit ja ensi vuoden EU-parlamenttivaalit määrittävät ja ryydittävät osaltaan lähikuukausien ja vuoden poliittista linjaa. Juuri sen vuoksi tuleva kevät on liikennepolitiikassakin tärkeä.

Ilmastonmuutos, kaupungistuminen ...

Lue lisää...


Kuukausiarkisto