Lukijatutkimuksella haetaan tietoa liiton viestintään ja lehden julkaisutoimintaan

Tämän lehden pitkäaikainen päätoimittaja Saara Remes on jäämässä eläkkeelle kesäkuussa. Lehden kannalta muutos on merkittävä. Tässä vaiheessa on kuitenkin selvää, että lehden julkaisemista jatketaan syksyllä uusin voimin.

Media on viime vuosina muuttunut ja uudistunut monin tavoin, varsinkin sähköisen viestinnän teknologisin välinein. Se on osaltaan vaikuttanut siihen, miten perinteisen painetun lehden asemoituminen mediaympäristössä muuttuu. Tämän lehden tulevaisuutta pohdittaessa on tullut ilmeiseksi se, että kirjallisessa muodossa oleva julkaisu on edelleen käypä ja tarpeellinen.

Kevään aikana teetämme lukijatutkimuksen ja Linja-autoliiton jäsenille erikseen kyselyn siitä, miten lehden julkaisutoimintaa ja liiton viestintää olisi hyvä kehittää. Kysymykset mitä, missä ja milloin ovat olennaisia. Tätä varten laadimme liitolle viestintästrategiaa, joissa näihin kysymyksiin linjataan vastauksia.

Vaikuttaja- ja vaikuttamisviestintä on monin tavoin siirtynyt sähköisiin kanaviin. Omanlaisensa somekupla Twitterissä on esimerkiksi Linja-autoliitossa päivittäinen työväline niin tiedon hankinnassa kuin sen jakamisessa.

Monet asiat, joita keräämme liiton jäsentiedotteisiin,  vaativat laajempaa selvittämistä. Samaan aikaan viestinnän monet eri kanavat jakavat uutisia enemmän ja vähemmän toimialaamme liittyvistä ja vaikuttavista asioista.

Linja-autoalaan liittyy ja kytkeytyy monia isoja politiikkateemoja, joissa meillä on myönteistä annettavaa. Liikenteen turvallisuus ja sujuvuus, liikennepalvelut, päästövähennykset ja monet muut tulevaisuuden liikennepolitiikan kulmakivet ovat mahdollisuuksia. Tieverkon ylläpito ja kehittäminen ja vaikkapa teknologian muutokset pysyvät asialistalla, historiaakaan unohtamatta.

Haastankin pohtimaan sitä, minkälaisia asioita tältä lehdeltä jatkossa odotetaan. Uudet ja vanhat ajatukset ja ideat ovat tervetulleita. Pohdittavana on ajatuksia, jotka jäsentyvät valmistelun edetessä.

Käsiteltäviä teemoja on runsaasti tarjolla: Liikenteessä on vireillä monia lainsäädännön ja hallinnon uudistuksia. Tekniikka muuttuu ja kehittyy. Näistä riittää aihioita ja asioita painettuun julkaisuun jatkossakin.

Seuraava kirjoitus

Edellinen kirjoitus

Kommentit

comments powered by Disqus