Bussiammattilainen on jatkossa nimeltään LINJA

Nyt ilmestyvä lehti on sillä tavoin historiallinen, että se on tässä muodossaan viimeinen. Lehden pitkäaikainen päätoimittaja Saara Remes jää eläkkeelle kesäkuun liittokokouksen jälkeen. Tässäkin yhteydessä on aika kiittää Saaraa hänen merkittävästä panoksestaan ja ansiokkaasta toiminnastaan linja-autoalalla ja erityisesti kaikesta siitä työstä, jota hän on tehnyt koko toimialan viestinnän ja tämän lehden osalta. Niin ikään kiitokset kuuluvat lehden koko toimituskunnalle lehden eteen tehdystä työstä.

Lehden julkaiseminen jatkuu. Elokuussa julkaistava numero on kuitenkin erilainen kuin nyt: lehden nimeksi tulee Linja, ulkoasu muuttuu ja sisältöä kehitetään. Lehteä julkaistaan uusin voimin siten, että seuraava lehti ilmestyy aiemman julkaisuaikataulun mukaisesti elokuussa.

Lehden uusi nimi viittaa aiempaan Linja-auto -nimeen, jatkossa siis uudistetussa muodossa. Lehden kohderyhmänä ovat Linja-autoliiton jäsenet ja yritysten henkilöstö. Tavoitteena on säilyttää lehden linja linja-autoalan keskeisenä viestintävälineenä. Samalla Linja-autoliiton vaikuttajaviestinnän teemat näkyvät jatkossa vahvemmin lehden sisällössä.

Syyskauden aikana Linja-autoliiton muuta viestintää kehitetään jäsentiedotteiden, sosiaalisen median ja verkkoviestinnän kautta. Linja-autoliiton verkkoviestintä kohdennetaan ja keskitetään www.linja-autoliitto.fi -sivuille ja sen kautta. Verkossa oleva bussiuutiset.fi jää pois liiton toimittamana uutiskanavana.

Linja-lehti on olennainen osa Linja-autoliiton viestinnällistä kokonaisuutta. Liiton verkkosivut uudistuvat myöhemmin osaksi lehden muodostamaa kokonaisuutta, ja jatkossa osa lehden sisällöstä on saatavissa verkkosivujen kautta. Myönteistä on se, että syksyyn näyttäisi ajoittuvan paljon hyviä aiheita, joita voidaan lehden kautta julkaista. Näihin teemoihin palataan elokuussa.

Nyt ilmestyvä lehti on sillä tavoin historiallinen, että se on tässä muodossaan viimeinen. Lehden pitkäaikainen päätoimittaja Saara Remes jää eläkkeelle kesäkuun liittokokouksen jälkeen. Tässäkin yhteydessä on aika kiittää Saaraa hänen merkittävästä panoksestaan ja ansiokkaasta toiminnastaan linja-autoalalla ja erityisesti kaikesta siitä työstä, jota hän on tehnyt koko toimialan viestinnän ja tämän lehden osalta. Niin ikään kiitokset kuuluvat lehden koko toimituskunnalle lehden eteen tehdystä työstä.

 

Lehden julkaiseminen jatkuu. Elokuussa julkaistava numero on kuitenkin erilainen kuin nyt: lehden nimeksi tulee Linja, ulkoasu muuttuu ja sisältöä kehitetään. Lehteä julkaistaan uusin voimin siten, että seuraava lehti ilmestyy aiemman julkaisuaikataulun mukaisesti elokuussa.

 

Lehden uusi nimi viittaa aiempaan Linja-auto -nimeen, jatkossa siis uudistetussa muodossa. Lehden kohderyhmänä ovat Linja-autoliiton jäsenet ja yritysten henkilöstö. Tavoitteena on säilyttää lehden linja linja-autoalan keskeisenä viestintävälineenä. Samalla Linja-autoliiton vaikuttajaviestinnän teemat näkyvät jatkossa vahvemmin lehden sisällössä.

 

Syyskauden aikana Linja-autoliiton muuta viestintää kehitetään jäsentiedotteiden, sosiaalisen median ja verkkoviestinnän kautta. Linja-autoliiton verkkoviestintä kohdennetaan ja keskitetään www.linja-autoliitto.fi -sivuille ja sen kautta. Verkossa oleva bussiuutiset.fi jää pois liiton toimittamana uutiskanavana.

 

Linja-lehti on olennainen osa Linja-autoliiton viestinnällistä kokonaisuutta. Liiton verkkosivut uudistuvat myöhemmin osaksi lehden muodostamaa kokonaisuutta, ja jatkossa osa lehden sisällöstä on saatavissa verkkosivujen kautta. Myönteistä on se, että syksyyn näyttäisi ajoittuvan paljon hyviä aiheita, joita voidaan lehden kautta julkaista. Näihin teemoihin palataan elokuussa.

Seuraava kirjoitus

Edellinen kirjoitus

Kommentit

comments powered by Disqus