Toiminta-ajatus

Linja-autoliitto ry on kaikkien Suomessa linja-autoliikennettä harjoittavien ja muita henkilökuljetuspalveluita tarjoavien henkilöliikenneyritysten ammatillinen yhteistyö- ja edunvalvontajärjestö.


Liitto edistää ennakoivalla edunvalvonnallaan toimialan yhtenäistä ja yhdenmukaista kehitystä. Liitto tukee alan myönteistä julkisuuskuvaa. Liitto jakaa osaamistaan jäsenpalveluidensa kautta jäsenyrityksille.

Liiton tavoitteena on yhteiskunnallisena vaikuttajana (viranomaisten ja muiden sidosryhmien kautta) turvata jäsenyrityksille kaupunkiliikenteessä ja maanteiden henkilöliikenteessä hyvät, tasapuoliset ja kestävät liiketoimintaedellytykset sekä asiakkaille laadukkaat ja kattavat liikennepalvelut. 

Jäsenistö

Linja-autoliittoon kuuluu varsinaisina jäseninä noin 300 bussiyritystä. Varsinaisten jäsenten lisäksi liitolla on yhteistyöjäseniä ja kannattajajäseniä.

Jäsenistön kokorakenne on monipuolinen. Valtaosa linja-autoyrityksistä on pieniä  1-5 linja-auton yrityksiä. Suurien yli 50 linja-auton yritysten määrä on noin 9 %.

Linja-autoliiton jäsenyyden lisäksi yritykset ovat yhden linja-autoliiton alueosaston jäsen. Alueosastoja on kahdeksan; Helsinki, Lounais-Suomi, Kaakkois-Suomi, Sisä-Suomi, Pohjanmaa, Itä-Suomi, Oulu ja Lappi.

 


Jäsenedut