Linja-autoliiton KANNATTAJAJÄSENYYS

Kannattajajäsenetuina saat mm. Bussiammattilainen –lehden. Kannattajajäsenten kontaktitiedot julkaistaan Linja-autoliiton jäsenluettelossa ja uusi luettelo lähetetään sinulle joka vuoden kesäkuussa sen ilmestyttyä. Sinulla on myös mahdollisuus osallistua liiton liittokokouksiin, sen eri tilaisuuksiin sekä liittokokousjuhliin.


Tiedostoja