Linja-autoliiton kanssa läheisessä yhteistyössä toimii kaksi itsenäistä säätiötä: Bussialan Henkilöstösäätiö ja Linja-autoliikenteen Volvo-säätiö.

Bussialan Henkilöstösäätiön tarkoituksena on tukea LAL:n jäsenyritysten palveluksessa olevien ja LAL:n toiminnan piiriin läheisesti kuuluvien henkilöiden sekä heidän perheidensä lomailu- ja virkistysmahdollisuuksia siten, että edellä mainitut henkilöt voivat lomailla säätiön omistamissa lomahuoneistoissa edullisesti. Säätiön tuki koskee myös eläkkeellä olevia em. henkilöitä.

Linja-autoliikenteen Volvo-säätiön tarkoituksena on tukea joukkoliikennealan koulutusta sekä kehittämishankkeita ja alaa palvelevaa tutkimustoimintaa. Tässä tarkoituksessa säätiö myöntää apurahoja ja avustuksia.