Jäsenistö

Linja-autoliittoon kuuluu varsinaisina jäseninä yli 300 bussiyritystä. Varsinaisten jäsenten lisäksi liitolla on yhteistyöjäseniä ja kannattajajäseniä.

Jäsenistön kokorakenne on monipuolinen. Valtaosa linja-autoyrityksistä on pieniä  1-5 linja-auton yrityksiä. Suurien yli 50 linja-auton yritysten määrä on noin 8%.

Linja-autoliiton jäsenyyden lisäksi yritykset ovat yhden linja-autoliiton alueosaston jäsen. Alueosastoja on kahdeksan; Helsinki, Lounais-Suomi, Kaakkois-Suomi, Sisä-Suomi, Pohjanmaa, Itä-Suomi, Oulu ja Lappi.