Lähes miljoona bussimatkaa päivässä

Busseilla tehdään lähes miljoona matkaa joka päivä.

Linja-autoliitolla on hyvin erikokoisia jäseniä, sekä perheyrityksiä että monikansallisisia bussiyhtiöitä. Vanhimmat, edelleen toimivat bussiyritykset on perustettu 1920-luvulla.

Bussiala antaa mahdollisuuden yrittää ja tuo elämää ja elävyyttä monelle paikkakunnalle. Bussiyritykset  tarjoavat työpaikkoja yli 12.000 henkilölle. Bussialan työpaikkoja on paljon maaseudulla, jossa työpaikkoja on muuten vähän tarjolla. Alan merkitys työllistäjänä ei ole vähäinen. 

Bussi on

  • joustava
  • turvallinen
  • ympäristöystävällinen
  • edullinen
  • käytetty
  • työllistävä

Ja se palvelee kaikkia lähes kaikkialla! Bussiliikenteen palvelut voidaan sopeuttaa nopeasti muuttuviin olosuheisiin ja liikennetarpeisiin. Linja-autoala kehittää helposti saatavaa matkustajainformaatiota ja digitaalisia lippujärjestelmiä sekä liikkumisen matkaketjuja.

 

Liikennöinti on luvanvaraista

Henkilöiden kuljettaminen korvausta vastaan ammattimaisessa liikenteessä on luvanvaraista ja vaatii joukkoliikenneluvan.  Linjaliikenneyrityksiä on yli 300.

Joukkoliikenneluvan edellytykset ovat luettavissa tästä.

Joukkoliikenneluvalla on oikeus harjoittaa tilausliikennettä ja osallistua viranomaisten joukkoliikennepalvelujen ostoista järjestettäviin tarjouskilpailuihin. Reittiliikenteeseen haetaan erillinen lupa.

3.12.2009 voimaantulleen joukkoliikennelain ja EU palvelusopimuksen myötä yritysten liikenneluvat muuttuivat siirtymäajan liikennöintisopimuksiksi, jolloin liikenneluvan oikeudet ja velvollisuudet ovat voimassa siirtymäajan. Liikennettä hoidetaan siirtymäajan liikennöintisopimuksilla siirtymäkausien loppuun saakka. Ensimmäiset siirtymäajan liikennöintisopimukset päättyivät 1.7.2014. Siirtymäajan sopimusten päätyttyä liikennettä harjoitetaan joko viranomaisten myöntämällä reittiluvalla, kutsujoukkoliikenneluvalla tai viranomainen järjestää tarjouskilpailun liikenteestä.