Lähes miljoona bussimatkaa päivässä

Yli 35 000 päivittäistä bussivuoroa ja yli 20 000 pysäkkiä tarjoaa tiheän ja kattavan reittiverkoston. Busseilla tehdään lähes miljoona matkaa joka päivä.

Bussiliikenne on pienyritysvaltaista. Yli 40 % Linja-autoliiton jäsenyrityksistä on sellaisia, joilla on omistuksessa korkeintaan viisi bussia. Vanhimmat, edelleen toimivat bussiyritykset on perustettu 1920-luvulla. Yli 75 vuotta yhtäjaksoisesti toimineita bussiyrityksiä on 72 kpl.

Bussiala antaa mahdollisuuden yrittää ja tuo elämää ja elävyyttä monelle paikkakunnalle. Bussiyritykset ovat pääosin perheyrityksiä, jotka tarjoavat työpaikkoja yli 12.000 henkilölle. Bussialan työpaikkoja on paljon maaseudulla, jossa työpaikkoja on muuten vähän tarjolla. Alan merkitys työllistäjänä ei ole vähäinen. 

Bussi on

  • joustava
  • turvallinen
  • ympäristöystävällinen
  • edullinen
  • käytetty
  • työllistävä

Ja se palvelee kaikkia lähes kaikkialla!

 

Liikennöinti on luvanvaraista

Henkilöiden kuljettaminen korvausta vastaan ammattimaisessa liikenteessä on luvanvaraista ja vaatii joukkoliikenneluvan. Joukkoliikennelupia on myönnetty noin 1200, joista noin 750 on takseilla ja pienillä busseilla joukkoliikennettä harjoittavilla yrityksillä. Linjaliikenneyrityksiä on yli 300.

Joukkoliikenneluvan myöntää hakemuksesta Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Joukkoliikenneluvan edellytykset ovat luettavissa tästä.

Joukkoliikenneluvalla on oikeus harjoittaa tilausliikennettä ja osallistua viranomaisten joukkoliikennepalvelujen ostoista järjestettäviin tarjouskilpailuihin.

2.12.2009 saakka voimassa olleen henkilöliikennelain nojalla jokaisella joukkoliikenneluvan haltijalla oli mahdollisuus hakea myös linjaliikennelupaa. Luvan tarve- ja oikeusharkinnan pohjalta myönsi lupaviranomainen 5-10 vuodeksi.

3.12.2009 voimaantulleen joukkoliikennelain ja EU palvelusopimuksen myötä yritysten liikenneluvat muuttuivat siirtymäajan liikennöintisopimuksiksi, jolloin liikenneluvan oikeudet ja velvollisuudet ovat voimassa siirtymäajan. Liikennettä hoidetaan siirtymäajan liikennöintisopimuksilla siirtymäkausien loppuun saakka. Ensimmäiset siirtymäajan liikennöintisopimukset päättyivät 1.7.2014. Tämän jälkeen liikennettä harjoitetaan joko viranomaisten myöntämällä reittiluvalla, kutsujoukkoliikenneluvalla tai viranomainen järjestää tarjouskilpailun liikenteestä.