Kustannuskehitys

Linja-autoliikenteen kustannuksia ja kustannusrakenteen muutoksia seurataan alan tilinpäätöstilastojen avulla.

Lisäksi Tilastokeskus ylläpitää linja-autoliikenteen kustannusindeksiä. Linja-autoliikenteen kustannusindeksi mittaa linja-autojen liikennöintiin, käyttöön ja omistukseen liittyvien kustannustekijöiden hintakehitystä. Indeksi kuvaa keskimääräistä kustannuskehitystä. Näin ollen se ei kuvaa sellaisen yrityksen kustannuskehitystä, jonka kustannusrakenne poikkeaa olennaisesti indeksin rakenteesta.

Kokonaisindeksin lisäksi Tilastokeskus tuottaa omaa indeksiä sopimus-, kaupunki-, vakiovuoro-, pikavuoro- sekä tilausliikenteestä. Linja-autoliikenteen kustannusindeksi laaditaan joka kuukausi.