Tuotto- ja kustannusjakauma

Linja-autoliikenteen kokonaisliikevaihto muodostuu eri liikennetyyppien tuotoista. Kokonaisliikevaihdosta pieni osa muodostuu posti- ja rahtituloista ja muun liiketoiminnan tuloista.

Linja-autoliikenteen kustannuksista suurin kustannuserä on henkilöstökustannukset. Henkilöstökustannusten osuus on yli puolet alan kustannuksista. Toinen merkittävä kustannuserä on aineet ja tarvikkeet, jotka sisältävät poltto-ja voiteluainekustannukset. Tämän kustannuserän osuus on noin 20% kokonaiskustannuksista.

Tarkemmat tuotto-ja kustannusjakaumat löytyvät pdf-tiedostoista.