Julkisen liikenteen tilaajien ja tarjouksia tekevien hankintapäivä Oulussa ja Tampereella

| Julkaistu24.10.2018 14:19


Liikenteen kilpailuttamiseen, hankintoihin ja tilaajavastuuseen liittyvä koulutuspäivä on suunnattu sekä kuntien koulukuljetuksista ja liikenteen hankinnoista vastaaville että kilpailutetusta liikenteestä tarjouksia tekeville yrityksille.

Hankintapäivässä syvennytään tilaajan ja tarjoajan näkökulmasta joukkoliikenteen hankintamenettelyjen ja tarjouskilpailujen sääntelyn kautta tärkeimpiin hankintavaiheisiin kuten valmisteluun, kohteen vaatimuksiin ja parhaan tarjouksen valinnan vertailutekijöihin.

Päivitetyssä ohjelmassa käydään läpi myös hankinnasta ilmoittaminen sähköisellä ilmoituskanavalla, jossa hankintayksiköt ilmoittavat julkisista hankinnoistaan. Yritykset saavat Hilmasta reaaliaikaista tietoa käynnissä olevista hankintamenettelyistä ja ennakkotietoa tulevista hankinnoista.

Joukkoliikenteen hankinnat on tehtävä hankintalakien tai EU:n palvelusopimusasetuksen (PSA) ja liikennepalvelulain mukaisesti. Joukkoliikenteen sääntelyä tukee ja ohjaa oikeuskäytäntö, joten koulutuksessa käsitellään ajankohtaisia joukkoliikennekilpailutusten oikeustapauksia (markkinaoikeus, KHO).

Hankintapäivä on käytännönläheinen ja keskusteleva, jossa vastauksia, ratkaisuja, työkaluja ja uusia näkökulmia aiheeseen haetaan ja saadaan kouluttajan ja osallistujien omien kokemuksien ja esimerkkien kautta tilaajien ja tarjoajien tarpeisiin.

Kouluttajana on lakimies Kari Tossavainen, jolla on laaja kokemus julkisista hankinnoista ja niihin liittyvistä oikeudellisista kysymyksistä.

PÄIVÄN OHJELMA.

Koulutuspaikat ja ajankohdat:
Oulu     27.11, Hotelli Lasaretti klo 9-16 (ilmoittautuminen 13.11. mennessä)
Tampere 29.11, Technopolis Hermia klo 9-16 (ilmoittautuminen 15.11. mennessä)

Koulutuspäivän osallistumismaksu on 260,00 + alv/hlö sisältäen materiaalin muistitikulle ladattuna.
Kokouspaketin hinta on Oulussa 45,00 ja Tampereella 38,00 + alv/hlö.
Ilmoittautumiset Kristiina Manninen, kristiina.manninen@lal.fi, puh.040 529 2079