Julkisen liikenteen tilaajien ja tarjouksia tekevien hankintapäivä Härmässä 22.3.2017

| Julkaistu9.2.2017 15:10

Uusi hankintalaki on tullut voimaan 1.1.2017. Laki muuttaa mm. hankinnan kynnysarvoja.

Karikoiden välttäminen liikenteen hankinnassa ja tarjousten tekemisessä on tärkeää, jotta vältytään myös valitusprosesseilta Markkinaoikeuteen.

Bussialan Kehittämispalvelut Oy järjestää Härmässä 22.3.2017 koulutuspäivän liikenteen kilpailuttamiseen, hankintoihin ja tilaajavastuuseen liittyen. Tilaisuus on suunnattu sekä kuntien koulukuljetuksista ja liikenteen hankinnoista vastaaville että kilpailutetusta liikenteestä tarjouksia tekeville yrityksille. Järjestämme päiviä myös muilla paikkakunnilla kevään aikana.

Koulutuspäivän aikana käydään läpi koko hankintaprosessi ja sen vaiheiden olennaisimmat asiat. Kuntia kannustetaan ottamaan yrityksiä mukaan jo hankintojen suunnitteluvaiheeseen, jotta yritysten tietotaito liikenteen suunnittelusta ja toteutusmahdollisuuksista saataisiin käyttöön.

Koulutuspäivässä tuodaan esille myös uuden hankintalain ja tilaajavastuulain muutokset.

Kouluttajana on lakimies Kari Tossavainen, jolla on laaja kokemus julkisista hankinnoista ja niihin liittyvistä oikeudellisista kysymyksistä. Päivä on käytännönläheinen ja tiettyjä painopistealueita käydään läpi keskustellen ja yhdessä ratkaisuja pohtien. Koulutuksen sisällölliset yksityiskohdat on kuvattu ohjelmassa. LINKKI ohjelmaan.

Koulutuspäivän osallistumismaksu on 250 e + alv/henk sisältäen materiaalin muistitikulle ladattuna. Härmän kylpylän kokouspaketti on 27,00 e + alv/henk.

Ilmoittautumiset Kristiina Manninen, kristiina.manninen@lal.fi 13.03. mennessä.