Ajankohtaispäivä oppilaitoksille 5.6. Helsingissä

| Julkaistu12.4.2017 23:21

Liikennepolitiikassa tapahtuu paljon. Maanteiden henkilöliikennepalvelut avautuvat kokonaisuudessaan kilpailulle 1.7.2018. Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta on saanut valmiiksi mietinnön liikennekaaresta, joka on nyt valiokunnan linjaamalla tavalla nimetty laiksi liikenteen palveluista. Laki tuo paljon muutoksia lupakäytänteisiin ja maksujärjestelmiin mm. avoimen rajapinnan vaatimuksineen.

Waltti-kortteja on otettu käyttöön monilla kaupunkiseuduilla. Matkahuolto kehittää omia lipputuotteitaan ja pakettipalvelujaan. Erilaiset matkalippukäytänteet vaikuttavat bussinkuljettajan työtehtäviin ja häneltä vaadittavaan osaamiseen. 

Työelämälähtöisyys ja työssäoppimispainotteisuus korostuu entisestään osana kuljettajakoulutusta. Ajankohtaispäivässä keskustellaan yhteistyön kehittämistarpeista yritysten ja oppilaitosten välillä.  

Ajankohtaispäivän hinta materiaaleineen on 150 € + alv/henk. Linja-autoliiton yhteistyöjäseninä oleville oppilaitoksille ja 180 € + alv/henk. ei-jäsenille. Tämän lisäksi hotelli Haagan kokouspaketti päivälle on 58,00 euroa.

Ilmoittautumiset kristiina.manninen@lal.fi 15.5.2017 mennessä.

OHJELMA

Ajankohtaispäivä oppilaitoksille
Aika: 5.6.2017
Paikka: Helsinki, hotelli Haaga

klo 9-
Tilaisuuden avaus

Bussialan suorite-ja tunnuslukutietoja
Oppilaitosten kuulumiset koulutuspaikoista, rahoituksesta yms
Alustus ja keskustelu
Saara Remes

klo 10-
Liikennepolitiikan ajankohtaiset kuulumiset
Alustus ja keskustelu
Mika Mäkilä

Klo 11-
Matkahuollon kehittyvät matka-ja pakettipalvelut
Alustus ja keskustelu
Jukka Ylitalo

klo 12
Lounas

klo 13-
Waltti-kortti- missä laajuudessa on käytössä tällä hetkellä ja mitä
bussinkuljettajia kouluttavien oppilaitosten tulisi tietää ja
opastaa Waltti-kortista maksuvälineenä
Rita Sadinkangas, LMJ Oy

klo 14  Kahvi

14.20
Työelämän näkemykset kuljettajien muuttuvista osaamistarpeista
Oppilaitosten ja yritysten yhteistyö rekrytoinnissa, työssäoppimispaikoissa ja
työnohjauksessa
Työelämän edustaja
Oppilaitoksen edustaja

klo 16
Tilaisuuden päätös