MEDIALLE 16.9.2014

Busseissa monia etuja Liikkujan viikolla 16.-22.9.

Liikkujan viikon tämän vuoden teemana on hyvä elämä.

Hyvä elämä ja liikkuminen kytkeytyvät mukavasti yhteen joukkoliikenteessä, kun matkustaessa voi samalla tehdä jotain muuta hyödyllistä.  Liikkujan viikon kampanjan keskeinen kehotus on - Mieti miten kuljet.

Liikkujan viikolla 16.-22.9 busseissa eri kaupunkiseuduilla on lukuisia tarjouksia. Matkustamaan pääsee joissakin kaupungeissa jopa maksutta. Auton vapaapäivä on 22. syyskuuta.

Liikkujan viikon tapahtumat ja edut on koottu koko Suomen kattavasti sivuille www.liikkujanviikko.fi

__________________________________________________________________________________

MEDIALLE 8.8.2014

TURVALLISESTI KOULUTIELLE

Ensimmäiset koulut ovat jo käynnistyneet ja ensi viikolla loputkin koulut aloittavat syyslukukauden. Lukuisat lapset kirmaavat koulutielle, joukossa myös tuhansia ekaluokkalaisia.

Koulubussien kuljettajat opastavat pieniä koululaisia turvallisuuteen niin bussista poistuttaessa kuin tietä, katua ja suojatietä ylitettäessäkin. Lasten turvallinen kulkeminen on kuitenkin kaikkien tielläliikkujien vastuulla. Oma asenteemme ratkaisee, miten kunnioitamme myös suojatiellä liikkuvia.

Linja-autoliitto on mukana Sinä teet suojatien- kampanjassa. Se haastaa jokaisen pohtimaan omia keinoja parantaa suojatieturvallisuutta ja sitoutumaan siihen myös omalla äänellään ja kasvoillaan. Linja-autoliiton lisäksi kampanjassa on mukana Liikenneturva, Poliisi, Trafi ja Moottorialan keskusjärjestöt. Kampanjalla on oma suojatiemaalausta kuvaava juliste.

 Lisätietoja: viestintäpäällikkö Saara Remes, 0400 411947

 __________________________________________________________________________________

MEDIALLE 17.6.2014

Toimitusjohtaja Matti Vainio jatkaa Linja-autoliiton puheenjohtajana

Porin Yyterissä 17.6.2014 pidetyssä Linja-autoliiton liittokokouksessa valittiin liiton puheenjohtajaksi toimitusjohtaja Matti Vainio.
Matti Vainio on Salossa kotipaikkaa pitävän J Vainion Liikenne Oy:n toimitusjohtaja. Hän on tällä hetkellä myös Linja-autoliiton Lounais-Suomen osaston puheenjohtaja.
 
 __________________________________________________________________________________

MEDIALLE 2.6.2014

Linja-autoliikenteen järjestämistapa muuttuu heinäkuun alusta:

Asiakkaiden toivotaan tarkistavan nykyisten palveluiden jatkuvuuden ja lippujen kelpoisuuden

Linja-autoliikenteen järjestämistapa muuttuu heinäkuun alusta alkaen. Muutoksissa on merkittäviä alueellisia eroja: muutokset koskevat eri kaupunkiseutuja ja maakuntia viiden vuoden siirtymäkauden aikana eri aikoina eri tavoin.

Useat kaupungit ja kaupunkiseudut (yhteensä 26 aluetta[i]) vastaavat kyseisestä päivästä alkaen linja-autoliikenteen reittien suunnittelusta, lippujen hinnoittelusta. lipputuotteista, myyntipisteistä, aikatauluinformaatiosta sekä kaikesta asiakaspalautteesta.

Näissä kaupungeissa ja kaupunkiseuduilla linja-autoyritysten rooliksi jää ajaa kilpailutetut reitit liikenteen tilaajan määrittelemällä aikataululla ja autokalustolla. Joukkoliikenteen järjestämistapa on näissä kaupungeissa jatkossa vastaava kuin pääkaupunkiseudulla HSL-kuntayhtymällä nykyisin.

Kaupunkiseutujen ulkopuolinen alue

Kaupunkiseutujen ulkopuolella joukkoliikenteen järjestämistavan konkreettisin muutos se, että linja-autoyritysten itsensä tarjoamat palvelut eriytyvät julkisesti rahoitetusta liikenteestä. Linja-autojen vuorotarjonnassa voi tapahtua merkittäviä muutoksia kesä-heinäkuun vaihteessa tai elokuussa koululaisliikenteen alkaessa. Kaupunkiseutujen ulkopuolella liikenne on joko linja-autoyritysten itsensä järjestämää taikka ELY-keskusten ja kuntien ostamaa.

Asiakkaan kannalta tämä merkitsee sitä, että nykyinen yhtenäinen linjaliikenteen järjestelmä eriytyy kahdeksi erilliseksi järjestelmäksi, joissa matkalippujen keskinäistä kelpaavuutta ei voida taata.

Liikennettä koskevia hallinnollisia päätöksiä on vielä siinä määrin ratkaisematta, että kaikki linja-autoyrityksetkään eivät vielä tiedä, millä reiteillä ja millä vuoroilla liikennettä tullaan heinä-elokuun jälkeen ajamaan.

Alueellisesti syntyy joka tapauksessa tilanteita, joissa nykyisin käytössä olevat seutu- kaupunki- ja työmatkaliput eivät heinäkuun 1. päivästä alkaen kelpaa maksuvälineenä kaikissa vuoroissa. Matkalippujen kelpoisuuksien muutokset voivat koskeva myös pikavuoroliikennettä, jos asiakkaan käyttämiin lippuihin sisältyy julkista tukea.

Toivomme asiakkaidemme tarkistavan Matkahuollon kautta tai linja-autoyritykseltä, mitkä nykyistä vuoroista liikennöidään 1.7 jälkeen sekä millä vuoroilla nykyisenkaltaiset kaupunki-, seutu- ja työmatkaliput kelpaavat maksuvälineinä. Osa vuoroista voidaan ajaa ns. siirtymäkauden liikenteenä, jolloin muutokset eivät vielä näy asiakkaalle. Siirtymäkausi päättyy viimeistään vuonna 2019.

Asiakkaille kohdistuvien ongelmien vuoksi Linja-autoliitto on esittänyt viranomaisille keinoja, joilla tuetut matkaliput voitaisiin kelpuuttaa kaikissa vuoroissa liikenteen järjestämistavasta riippumatta EU-lainsäädännön sallimalla tavalla. Tilanteeseen ei tähän mennessä ole löydetty ratkaisua.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Mika Mäkilä, 0400 606750


[i] Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Espoon, Helsingin, Kauniaisten, Keravan, Kirkkonummen, Sipoon ja Vantaan kuntien muodostamalla alueella;

Hämeenlinnan kaupunki Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan kuntien muodostamalla alueella;

Joensuun kaupunki Joensuun, Kontiolahden ja Liperin kuntien muodostamalla alueella;

Jyväskylän kaupunki Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen kuntien muodostamalla alueella;

Kuopion kaupunki Kuopion ja Siilinjärven kuntien muodostamalla alueella;

Lahden kaupunki Asikkalan, Hartolan, Heinolan, Hollolan, Hämeenkosken, Kärkölän, Lahden, Nastolan, Orimattilan, Padasjoen ja Sysmän kuntien muodostamalla alueella;

Oulun kaupunki Iin, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen, Oulun ja Tyrnävän muodostamalla alueella;

Porin kaupunki Harjavallan, Kokemäen, Nakkilan, Porin ja Ulvilan kuntien muodostamalla alueella;

Tampereen kaupunki Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Oriveden, Pirkkalan, Tampereen, Vesilahden ja Ylöjärven kuntien muodostamalla alueella;

Turun kaupunki Kaarinan, Liedon, Naantalin, Raision, Ruskon ja Turun kuntien muodostamalla alueella; sekä

Hyvinkään, Imatran, Kajaanin, Kemin, Kokkolan, Kotkan, Kouvolan, Lappeenrannan, Mikkelin, Rauman, Riihimäen, Rovaniemen, Salon, Savonlinnan, Seinäjoen ja Vaasan kaupungit omalla alueellaan.

  __________________________________________________________________________________

MEDIALLE 21.5.2014

Linja-autoalalla on puututtava harmaan talouden lisääntyviin ilmiöihin

Linja-autoalan harmaan talouden eri ilmiöt edellyttävät lainsäädännön kehittämistä ja tehokasta viranomaisten välistä yhteistyötä. Linja-autoyrittäjät kokevat, että harmaan talouden ilmiöt ovat alalla lisääntymässä. Asia käy ilmi verotusneuvos Markku Hirvosen Linja-autoliitolle tekemästä selvityksestä.

Verotusneuvos Hirvosen selvityksen mukaan linja-autoyrittäjät kokevat, että erityisesti tilausajoliikenteessä ja julkisissa hankinnoissa kilpailuasetelma vääristyy harmaan talouden eri ilmiöiden vuoksi. Ongelmat koskevat siten myös julkista sektoria: kilpailuttamisvaatimuksia ja niiden mukaisia hankintasopimuksia tulisi myös tosiallisesti noudattaa ja sopimusten toteutumista valvoa.

”Harmaan talouden torjuntaan tarvitaan monia toimenpiteitä, kuten viranomaisten välisen valvontayhteistyön tiivistämistä. Tilaajavastuun toteuttaminen, julkisten hankintojen kehittäminen ja joukkoliikenteen lupasääntelyn tiukentaminen ovat torjunnan keskiössä. Erityisen tärkeää on, että linja-autoalalla kaikki työnantajat soveltavat työehtosopimuksen velvoitteita ja että verot ja maksut tulevat asianmukaisesti hoidetuiksi, sanoo toimitusjohtaja Mika Mäkilä Linja-autoliitosta.”

Vastuuta julkisiin hankintoihin

Mäkilän mukaan tarjouskilpailussa kaikkien yritysten on voitava luottaa siihen, että kilpailu on rehellistä ja tasapuolista. Hankinnoissa on myös tosiasiallisesti turvattava yhdenvertainen kohtelu kaikille yrittäjille, jotka toimivat lainsäännön mukaan ja huolehtivat velvoitteistaan.

Julkisen sektorin tilaajavastuuseen kuuluu se, että viranomaisen tulee varmistua alan työehtosopimusten noudattamisesta. Kuljetuspalveluja kilpailuttavan hankintayksikön on ennen sopimuksen tekemistä vaadittava kilpailun voittaneelta tilaajavastuulaissa edellytetyt selvitykset. Näitä ovat selvitykset rekisteröitymisestä verohallinnon arvonlisävero-, työnantaja- ja ennakkoperintärekistereihin, selvitykset verojen maksamisesta ja eläkemaksujen ottamisesta sekä työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta.

Lisää viranomaisyhteistyötä

Joukkoliikenteen lupaehtoja ja niiden valvontaa tulisi tehostaa siten, että lupaviranomaiset voisivat tehokkaasti puuttua harmaan talouden eri ilmiöihin. Tämä edellyttää eri valvontaviranomaisten välistä tiivistä yhteistyötä. Lupaviranomaisen toimintaa tehostaisi ja järkevöittäisi merkittävästi esimerkiksi se, että joukkoliikennelupien valvonnassa valvontaviranomaiset voisivat käyttää Verohallinnon harmaan talouden selvitysyksikön velvoitteidenhoitoselvityksiä samaan tapaan kuin tavaraliikennelupien valvonnassa.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Mika Mäkilä, 0400 606750

__________________________________________________________________________________

MEDIALLE 22.4.2014

Luotettavat kuljetukset valintaperusteiksi luokkaretkille

Luokkaretkien suosio on suurimmillaan toukokuussa.  Retkeä suunnitellaan ja valmistellaan kouluissa pitkän ajan ennen toteutusajankohtaa.  Valmistelun tärkeänä osana kuuluu myös retken kuljetuksen järjestäminen.

Luokkaretkeen kuljetuspalvelua valittaessa ovat turvallisuus ja luotettavuus tärkeimmät valintaperusteet.Palvelu kannattaa tilata bussiyrityksestä, joka noudattaa työaika-, ajo- ja lepoaikasäädöksiä ja jolla on kokeneet ammattikuljettajat sekä hyvätasoinen ja asianmukaisesti huollettu kalusto.

Linja-autoliitto muistuttaa kuljetuksen tilaajan olevan osaltaan vastuussa siitä, että  bussimatka voidaan toteuttaa voimassaolevan kuljettajien ajo-, lepo- ja työaikalainsäädännön puitteissa. Bussinkuljettajia koskevan ajo- ja lepoaikasäädösten mukaan kuljettajan vuorokautinen ajoaika saa olla enintään yhdeksän tuntia. Neljän ja puolen tunnin ajoajan jälkeen kuljettajan on pidettävä vähintään 45 minuutin tauko. Myös vuorokausi- ja viikkolevosta ovat omat säännöksensä.

Tilausmatkoja tarjoavat bussiyhtiöt löytyvät sivulta www.linja-autoliitto.fi

__________________________________________________________________________________

MEDIALLE 14.3.2014

Arvonlisäveron korottaminen nostaisi linja-autoissa matkalippujen hintoja ja alentaisi joukkoliikenteen palvelutasoa

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan valtiovarainministeriössä valmistellaan arvonlisäverokorotuksia. Jos henkilökuljetuspalveluiden arvonlisäverokanta nousee nykyisestä 10 %:sta, korotus nostaisi sellaisenaan matkalippujen hintoja linja-autoliikenteessä ja alentaisi joukkoliikenteen palvelutasoa.

”Veronkorotusvalmistelulla vaarannetaan hallitusohjelman tavoitteet joukkoliikenteen palvelutason parantamisesta ja matkustajamäärien kasvusta. Korotus olisi myös vastoin hallitusohjelman ympäristö- ja turvallisuustavoitteita”, sanoo toimitusjohtaja Mika Mäkilä Linja-autoliitosta.

Nykyisellä verokannalla ei ole kilpailua vääristävää vaikutusta, koska sitä sovelletaan kaikkiin henkilökuljetuspalveluihin. Kyse ei siten ole toimialalle kohdennetusta verotuesta. EU-sääntelyn mukaan linja-autoliikenteessä sovellettava 10 %:n arvonlisäverokanta voisi olla alempikin.

Vaikutukset palvelutarjontaan

Hinnankorotukset heikentävät joukkoliikenteen kilpailukykyä. Palvelutason heikentyessä joukkoliikennettä korvaavat kuljetukset on järjestettävä tavalla tai toisella. Tällä olisi kielteisiä vaikutuksia yksittäisille kuluttajille, kansantaloudelle ja myös julkiselle sektorille.

Vaikutukset julkiseen talouteen ja työmarkkinoihin

Joukkoliikenteen palvelutason heikentyminen johtaisi suoraan ja välillisesti julkisen sektorin kustannusten nousuun kannattamattoman liikenteen ostoina, korvaavien kuljetusten järjestämisenä sekä työmatkavähennysten kautta verokertymän pienentymisenä.

Verotuksella on vaikutusta myös kuljetusalan työllisyyteen. Seurannaisvaikutuksineen veronkorotukset johtaisivat väistämättä toimialan yrityksissä henkilöstön sopeuttamistoimiin.

Linja-autoliikenne on muutoinkin muutoksen edessä

EU-sääntelyyn perustuva joukkoliikenteen järjestämistapamuutos alkaa linja-autoliikenteessä ensi heinäkuusta alkaen. Toimiala on jo ilman veronkorotuskeskustelua haasteellisessa tilanteessa. On paljon avoimia kysymyksiä siitä, minkälaiseksi linja-autoliikenteen palvelutarjonta tulee muodostumaan seuraavan viiden vuoden aikana.

”Markkinatilanteen muuttuessa olisi tärkeää pidättäytyä veronkorotuksista, koska yllättäviä muutoksia on odotettavissa muutoinkin”, sanoo Mäkilä.

 Lisätietoja: toimitusjohtaja Mika Mäkilä, Linja-autoliitto puh. 0400 606 750.

 __________________________________________________________________________________

MEDIALLE 11.3.2014

Oy Pohjolan Liikenne Ab:n Paula Uutela valittu vuoden EB -ammattilaiseksi

Vuoden 2013 ExpressBus -ammattilaiseksi on valittu kuljettaja Paula Uutela. Hän työskentelee Oy Pohjolan Liikenne Ab:ssä ajaen pääosin pikavuoroa Kotka - Helsinki –reitillä.

Paula Uutelan valinta vuoden 2013 ExpressBus -ammattilaiseksi perustuu asiakaspalautteisiin, joita ExpressBussille kertyi eri kuljettajista ja autoemännistä yli 400 kpl vuoden 2013 aikana. Paula Uutelaa matkustajat luonnehtivat todelliseksi ammattilaiseksi. ”Hän on erittäin ystävällinen asiakaspalvelija, joka osaa hoitaa myös poikkeavat tilanteet teknisesti ja psykologisesti taidokkaasti. Ajotyyli on erittäin tasaista ja kuulutukset matkustajille ovat hyvät ja selkeät. Iloisuus ja myönteinen ote työhön näkyy hänestä ulospäin.”

Paula Uutela on ollut 28 vuotta bussinkuljettajana ja kertoo olevansa edelleen unelma-ammatissaan.      

-  Ihmisten kanssa oleminen ja erilaiset matkustajat ovat työn rikkaus. Kuljettajan aito läsnäolo jokaisessa asiakaskohtaamisessa on erittäin tärkeää. Myönteinen olemus, kuten myös ajon tasaisuus välittyy matkustajille. Näin kuljettaja Paula Uutela kuvaa muutamin sanoin palvelufilosofiaansa. Vuoden ammattilaisvalinta tehtiin nyt 17. kerran.  ExpressBussin puolesta vuoden ammattilaispalkinnon Paula Uutelalle Kotkassa luovuttivat EB- tuotepäällikkö Matti Jolkkonen ja toimitusjohtaja Saara Remes.                       

ExpressBus on vuonna 1991 perustettu 11 suomalaisen pikavuoroyrityksen markkinointiyhteenliittymä. Pohjolan Liikenteen pikavuorot kuuluvat ExpressBus –järjestelmään.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Saara Remes, Bussialan Kehittämispalvelut Oy, puh. 0400 411947          

 __________________________________________________________________________________

MEDIALLE 16.01.2014

Matkamessuilla esillä mielenkiintoisia koti- ja ulkomaan ryhmämatkakohteita 

Tammikuun 17. päivänä 2014 avautuvilta Matkamessuilta saa monia uusia ideoita bussilla tehtäviin valmismatkoihin niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Kotimaan matkakohteina on tarjolla mm. eri maakuntien kulttuuri- ja taide-elämyksiä, historia-ja luontokohteita, ruokanautintoja, festivaali- ja muita tapahtumia.  Eurooppaan tehdään bussilla mm viini-, laskettelu- ja muita teemamatkoja.

Myös Baltian matkapaketit ovat edelleen hyvin suosittuja. Tallinnaan liikennöivien laivojen lisääntynyt vuorotarjonta on lisännyt entisestään Viron matkojen kysyntää.  Matka 2014 -messujen partnerimaa on monipuolinen Latvia. Sen pääkaupunki Riika on Euroopan kulttuuripääkaupunki. Latviassa matkailija pääsee nauttimaan rauhasta, luonnosta, rentouttavista kylpylöistä ja herkullisista ruuista.

Bussiryhmämatkoilla on nostetta. Kysyntä on kasvanut erityisesti kotimaan lyhyempikestoisilla matkoilla. Bussilla tehtävä ryhmämatka on hinnaltaan erinomainen vaihtoehto virkistäytymiseen.

Matkaelämyksen lisäksi bussilla tehtävä ryhmämatka antaa mahdollisuuden sosiaaliseen kanssakäymiseen ja yhdessäoloon ryhmän muiden matkalaisten kanssa. Hyvin varustellussa bussissa ja ammattikuljettajan ohjastamana matkanteko sujuu turvallisesti ja rentouttavasti. Matkatavarat kulkevat kätevästi mukana.  Kuluttajille tehdyn kyselytutkimuksen mukaan ryhmämatka on vaivaton myös siksi, että esim. kulttuuritapahtumiin matkustavat pääsevät astumaan useimmiten suoraan bussista ja ilman pysäköintiongelmia.

Bussiryhmämatkoihin vuonna 2013 osallistui noin 13 miljoonaa henkilöä

Matkamessut Helsingin messukeskuksessa ovat avoinna 17.1.2014 klo 12-19 ja 18.-19.1.2014 klo 10-18. 

__________________________________________________________________________________

MEDIALLE 3.1.2014

Euro 6 -päästöluokitus voimaan 1.1.2014:

Uudet bussit entistä vähäpäästöisempiä

Bussien päästövaatimuksissa siirryttiin vuoden vaihteessa Euro 6 –aikaan. Siirtyminen Euro 5 -tason moottoreista Euro 6 -tasoon uskotaan merkitsevän jopa 87 prosenttia alhaisempia typenoksideja ja 50 prosenttia pienempiä hiukkaspäästöjä.

Ensimmäiset Euro 6 - tason bussit on jo otettu liikenteeseen

Päästötason alentumisen lisäksi uusien bussien kevyempi rakenne ja uusissa moottoreissa käytettävät tekniset ratkaisut mahdollistavat polttoaineen kulutuksen vähenemisen.

Sähköbusseista ennustetaan lähivuosina varteenotettavaa vaihtoehtoa dieselbusseille kaupunkiliikenteessä. Suomen talvessa on kuitenkin jatkettava vielä testejä teknologian toimivuudesta. Parhaillaan kahta eri valmistajan sähköbussia testataan päivittäisessä liikenteessä pääkaupunkiseudulla.

Lisätietoja: liikennepäällikkö Mikko Saavola, 040 7090940