Siirry sisältöön

Liikenteen tilaajien ja tarjouksia tekevien hankintapäivä Lahdessa 26.11.

Hankintapäivässä syvennytään tilaajan ja tarjoajan näkökulmasta joukkoliikenteen hankintamenettelyjen ja tarjouskilpailujen sääntelyn kautta tärkeimpiin hankintavaiheisiin kuten valmisteluun, kohteen vaatimuksiin ja parhaan tarjouksen valinnan vertailutekijöihin.

Kuulemme myös hankintayksikön edustajan kokemuksia ja näkökulmia liikennepalvelun hankintoihin.

Joukkoliikenteen hankinnat on tehtävä hankintalakien tai EU:n palvelusopimusasetuksen (PSA) ja liikennepalvelulain mukaisesti. Joukkoliikenteen sääntelyä tukee ja ohjaa oikeuskäytäntö, joten koulutuksessa käsitellään ajankohtaisia joukkoliikennekilpailutusten oikeustapauksia (markkinaoikeus, KHO).

Hankintapäivä on käytännönläheinen ja keskusteleva, jossa vastauksia, ratkaisuja, työkaluja ja uusia näkökulmia aiheeseen haetaan ja saadaan kouluttajan ja osallistujien omien kokemuksien ja esimerkkien kautta tilaajien ja tarjoajien tarpeisiin.