Siirry sisältöön

Turvallisuus ja yrittäjyys edellä

Artikkeli on Linja-autoliiton toimitusjohtaja Mika Mäkilän kirjoittama (LINJA 3/2023).

Eduskuntavaalien jälkeinen poliittinen keskustelu on jatkunut vilkkaana koko kesäkauden ajan, ja se näyttää jatkuvan edelleen syyssateidenkin ryydittämänä. Myös turvallisuusympäristöön liittyvä uutisointi on laaja-alaista, ja valitettavasti näyttää myös siltä, että tämä on pitkäkestoista. Linja-autoalan näkökulmasta näihin sisältyy kuitenkin myönteinen ulottuvuus, nimittäin korostunut toiminnan jatkuvuuden turvaamisen tarve sekä yrittämisen ja yrittäjyyden arvostus.

Huoltovarmuus on sana, jota tässä yhteydessä kovasti nyt käytetään ja halutaankin käyttää. Toisaalta kaikki, mitä huoltovarmuuden nimissä edistetään, ei toki sitä ole. Mutta linja-autoalan osalta ongelmaa ei ole. Tämä näkyy hyvin siinä työssä, jota liitossa ja sen yhteydessä toimivassa Huoltovarmuuskeskuksen Maakuljetuspoolissa tehdään. Varsin iso osa poolin työstä kohdistuukin henkilökuljetusten toiminnan turvaamista tukevaan taustatyöhön.

Toisaalla tässä lehdessä ministeri Ranteen haastattelusta välittyy vahva viesti näiden teemojen arvostuksesta, siis toiminnan jatkuvuuden turvaamisesta ja yrittäjyydestä. Meillä on siis hyvä syy odottaa sellaista politiikkaa, jossa maan joka osissa ja erilaisissa toimintaympäristöissä toimivat yritykset ovat osa arjen turvallisuutta. Vaikka lisääntyvää rahoitusta ei olisikaan näköpiirissä, yrittämisen edellytyksiä aiotaan tukea muilla keinoin.

Linja-autoliitto on syksyn aikana päivittämässä omia strategisia tavoitteitaan. Toisaalta on realismia tunnistaa 2020-luvun loppupuolta kohden voimistuvat muutostekijät niin väestörakenteen kuin käyttövoimamuutoksen osalta. Ja toisaalta tehtävänämme on edesauttaa monipuolisen ja koko maan kattavan kuljetuspalveluiden verkon turvaaminen. Vaikka 2030-luvun alun näkymä olisi jo piirtymässä erilaiseksi kuin toimintaympäristö nyt on, tässä muutoksessa on nyt mukana yrittäjyyden näkökulma vahvemmin kuin aiemmin.

Tässä tarkoituksessa kannustaisin pohtimaan sellaisia rakenteellisia muutoksia henkilökuljetuspalveluiden toteuttamiseen, jossa niukkeneva rahoitus suhteutettaisiin edessä olevaan muutokseen. Liiton puitteissa tämä syksy on keskustelujen ja pohdinnan aikaa, jotta pääsemme etenemään liikennehallinnossa valmisteilla olevien muutosten mukana. Yksi konkreettinen asia on myöhemmin syksyllä järjestettävä Linja-autoliiton seminaari, jossa me ja keskeiset sidosryhmämme pääsemme esittelemään sitä, miten tästä päästään eteenpäin. Myönteistä on se, että toimintamme ja toimialan arvostuksesta ja henkilökuljetuspalvelujen tärkeydestä ei näyttäisi siis olevan epäilystä. Enemmin näyttää siltä, että on vain oltava avoimin mielin ja aktiivisesti mukana, kun nyt pääsemme pitkän odottelun jälkeen valmisteluissa eteenpäin.