Siirry sisältöön

Linja-autoliikenteen arvolisäverokannan muutoksen vaikutukset julkiselle taloudelle

Artikkeli on Linja-autoliiton toimitusjohtaja Mika Mäkilän kirjoittama (LINJA 1/2024)

Linja-autoliitto on tilannut Rambollilta selvityksen, jossa on arvioitu Orpon hallituksen ohjelmaan sisältyvää linjausta 10 %:n arvonlisäverokannan korottamisesta 14 %:iin. Selvitys on ohessa, ja se on vapaasti käytettävissänne ja jaettavissa eteenpäin.

Selvityksen tarkoituksena oli selvittää, miten arvonlisäverokannan muutos vaikuttaisi henkilökuljetuspalveluissa, tässä tapauksessa linja-autoliikenteessä. Arvioitavana ovat olleet vaikutukset valtion, kaupunkien ja kuntien hankintoihin sekä kuljetuspalvelujen kysyntään ylipäänsä. Verovaikutuksia on arvioitu myös työmatkavähennysten osalta, jotka vaikuttavat mahdolliseen valtion verokertymään. Selvityksen arviot perustuvat Rambollin näkemyksiin ja arviointiperusteisiin.

Linja-autoliitto käyttää selvitystä omassa vaikuttamistoiminnassaan siinä tarkoituksessa, että veronkorotusta ei toteutettaisi vuonna 2025, kuten sitä nyt ollaan toteuttamassa. Liiton viesti on se, että veronkorotus ei lisäisi valtion verokertymää, vaan heikentäisi olennaisesti linja-autoliikenteen kilpailukykyä, ja se kohdistuisi kielteisesti henkilökuljetuspalvelujen hankintoihin.

Lisätiedot Linja-autoliitossa:

Mika Mäkilä, 0400 606 750, mika.makila@linja-autoliitto.fi

Mikko Saavola. 040 7090 940, mikko.saavola@linja-autoliitto.fi

Ramboll: Linja-autoliikenteen arvolisäverokannan muutoksen vaikutukset julkiselle taloudelle 11.1.2024