Siirry sisältöön

Liikennepolttonesteiden verotus kiristymässä

Hallitusohjelmassa todetaan, että liikennepolttoaineiden verotusta korotetaan 250 miljoonalla eurolla vaalikauden aikana. Tämä 250 miljoonan euron korotus on sisällytetty nestemäisten polttoaineiden valmisteverolainmuutosesitykseen. Hallituksen esityksen perusteluiden mukaan verokorotus olisi bensiinille ja sitä korvaaville tuotteille keskimäärin 5,1 senttiä litralta ja dieselille ja sitä korvaaville polttoaineille keskimäärin 5,6 senttiä litralta. Perustelumuistion mukaan korotukset nostaisivat moottoribensiinin ja sitä korvaavien biopolttoaineiden hintaa arvonlisäveron vaikutus huomioon ottaen noin 6,3 senttiä litralta. Dieselöljyn ja sitä korvaavien biopolttoaineiden arvonlisäverollinen hinta nousisi noin 6,9 senttiä litralta.

Hallituksen esityksen mukaan verokorotukset tulevat voimaan 1.8.2020. Esitys liittyy esitykseen valtion vuoden 2020 talousarvioksi ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.