Arkisto 2014

Waltti-järjestelmä ei voi laajentua valtakunnalliseksi

Kilpailulain tarkoituksena on terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun turvaaminen. Kyse on EU:n laajuisista yhteismarkkinoista. Kilpailulaki rajoittaa myös julkisen sektorin omaa toimintaa markkinoilla. Puhutaan kilpailuneutraliteetista. Esimerkiksi kuntasektorin liiketoimintojen yhtiöittämisiä perusteellaan kilpailuneutraliteetilla.

Tasapuolisen kilpailun vaatimuksella on merkitystä toimialallamme. Kilpailuneutraliteetti ei estä julkista sektoria toimimasta markkinoilla, kunhan liiketoimintaa harjoitetaan terveen ja toimivan kilpailun tavoitteen mukaisesti. Tässä tarkoituksessa julkisen sektorin omistama, osakeyhtiömuodossa toimiva yhtiö sopii lähtökohtaisesti EU:n yhteismarkkinoille. Liittomme toiminnassa on mukana tähän joukkoon kuuluvia yrityksiä.

Liiketoimintaa voidaan harjoittaa myös osana julkista sektoria. Esimerkkinä tästä on Waltti-järjestelmää pyörittäv ...

Lue lisää...


Liikennehallinnon tulosohjausta tarvitaan

Eduskuntavaalit lähestyvät. Yksi edunvalvontatyön keskeisimpiä tehtäviä on vaikuttaa puolueiden vaalitavoitteisiin ja erityisesti vaalien jälkeen muodostettavan hallituksen ohjelmaan. Jos ennusmerkit pitävät paikkaansa, seuraava hallitusohjelma on suppeampi ja yleisemmällä tasolla kuin hallitusohjelma nykyisin.

Näin arvioituna seuraavaan hallitusohjelmaan soveltuvia Linja-autoliiton tavoitteita voisivat olla mm. markkinaehtoisen liikenteen ensisijaisuus, elinkeinoelämän roolin vahvistaminen julkisen sektorin kumppanina, henkilökuljetusmarkkinoiden laajempi kehittäminen ja digitalisaation edistäminen. Monien hallinnollisten kiemuroiden keskellä tuntuu valitettavasti vain siltä, että käytännön arjessa olemme vielä kaukana näistä tavoitteista. 

Hallinto laatii myös omia ehdotuksiaan hallitusohjelmateksteiksi. Äskettäin julkisuutta ...

Lue lisää...


Hallinnon ja harkintavallan rajoilla

Viranomaisratkaisut herättävät usein kysymyksiä koskien linja-autoliikenteen järjestämistapaa, reittiliikennelupia ja julkisia hankintoja. Erityisesti kysytään viranomaisen päätöksen perusteita tehdyille ratkaisuille. 

Viranomaisen päätösvaltaa määrittää kaksi keskeistä käsitettä: toimivalta ja harkintavalta. Suomessa viranomaisen toimivalta perustuu aina eduskunnan säätämään lakiin. Vaikka viranomaisen tehtäviin kuuluisi esimerkiksi joukkoliikenteen edistäminen, vasta laissa säädetty toimivaltasäännös oikeuttaa tekemään viranomaispäätöksiä. Palvelusopimusasetus rinnastuu tässä lakiin. Juuri tästä johtuen joukkoliikenneviranomaisia kutsutaan PSA-asioissa toimivaltaisiksi viranomaisiksi.

Yksi oikeusvaltion kulmakiviä on viranomaisen toiminnan lailla säätämisen vaatimus. Käytänn ...

Lue lisää...


Palvelusetelit nopeasti käyttöön

Joukkoliikenteen järjestämistapamuutos alkaa linja-autoliikenteessä ensi heinäkuusta alkaen. Kaikki linja-autoliikenne on joko kilpailutettua tai kilpailtua viimeistään viiden vuoden siirtymäkauden jälkeen. Tätä joukkoliikennelain lähtökohtaa emme Linja-autoliiton edunvalvonnassa sinänsä haasta.

Toimialan suuri huoli on siinä, että markkinaehtoisen ja julkisesti rahoitetun linja-autoliikenteen eriyttävät hallinnolliset esteet ovat johtamassa kahteen erilliseen linja-autoliikenteen järjestelmään. Liikenne- ja viestintäministeriö on kahteen eri järjestelmään siirtymisen jo myöntänyt toukokuussa julkaisemassaan tiedotteessa.

Kysymys on julkisesta rahoituksesta ja sitä kautta euroista ja jopa senteistä. Monelle liikenteenharjoittajalle on merkittävä taloudellinen kysymys vuoron ylläpit ...

Lue lisää...


Harmaan talouden torjuntaan löydettävä keinoja

Linja-autoliiton kahdessa jäsenkyselyssä toimenpiteet harmaan talouden torjumiseksi linja-autoalalla ovat nousseet voimakkaasti esiin. Jäsenistö on kertonut ja kuvannut omia havaintojaan harmaan talouden ilmiöistä.

Mitä harmaa talous sitten on? Verottajan määritelmän mukaan harmaassa taloudessa vältytään maksamasta veroja ja veroluonteisia maksuja tavalla tai toisella. Kassan ohi myynti on tästä yksi yleinen ilmentymä. Kyse ei ole yksin veroista, vaan kaikista lakisääteisistä velvoitteista. Siksi harmaatta taloutta on sekin, että työnantajavelvoitteet jäävät osittainkin suorittamatta.

Harmaa talous vääristää kilpailua. Tunnollista ja lainkuuliaista yrittäjää tämä perustellusti harmittaa. Menetykset voi laskea euroissa, puhumattakaan ep ...

Lue lisää...


Kuukausiarkisto