Siirry sisältöön

Tietoa alasta

Linja-autojen osuus julkisen liikenteen matkustajista maassamme on lähes 60 prosenttia. Joukkoliikenteessä linja-autojen osuus on pääkaupunkiseutua lukuun ottamatta noin 85 %, mutta sielläkin valtaosa matkoista kuljetaan linja-autolla. Yli 2 miljoonan ajokortittoman suomalaisen perusoikeuksiin kuuluva liikkuminen on pitkälti linja-autojen varassa.

Linja-autoliikenne mahdollistaa tiheän ja kattavan reittiverkoston. Verkosto koostuu työssäkäyntialueiden lisäksi kaupunkien välisestä ja haja-asutusalueen linja-autoliikenteestä. Matkustajia on koko maassa 360 miljoonaa vuodessa. Linja-auto on yksi Suomen tärkeimmistä joukkoliikennevälineistä. Se on myös matkustajalle turvallinen liikennemuoto.

Linja-autoala kantaa vastuuta tulevaisuudesta. Linja-auto on ympäristöystävällinen tapa liikkua. Euromoottorinormien ja biopolttoaineiden käyttöönoton myötä linja-autojen päästöt ovat vähentyneet merkittävästi. Ensimmäiset sähköbussit ovat jo liikenteessä.
Linja-autot vähentävät myös ruuhkautumista. Jos yhdessä henkilöautossa matkustaa keskimäärin 1,5 henkilöä, niin yksi linja-auto korvaa 200 metrin pitkän henkilöautojonon.