Siirry sisältöön

Maakuljetuspooli

Maakuljetuspooli on Huoltovarmuuskeskuksen hallituksen ja Logistiikkasektorin ohjauksessa toimiva valtakunnallinen varautumisorganisaatio. Maakuljetuspoolin toimialat ovat maantie- ja rautatiekuljetuksiin liittyvät kuljetuspalvelut ja logistiikkatoiminnot tavara- ja henkilöliikenteessä sekä huoltotoiminnot.

Maakuljetuspooli

  • Osallistuu yhdessä alansa järjestöjen ja viranomaisten kanssa Suomessa toimivien maantie- ja rautatiekuljetusoperaattoreiden toimintaedellytysten turvaamiseen
  • Edistää varautumisen yhteistoimintaa maakuljetus- ja muiden logistiikka-alan yritysten ja viranomaisten kesken
  • Ylläpitää huoltovarmuuden kannalta kriittisten yritysten rekisteriä
  • Osallistuu kuljetus- ja logistiikka-alan huoltovarmuuden tilannekuvan ylläpitämiseen ja huoltovarmuutta edistävien toimenpiteiden käynnistämiseen ja toteuttamiseen
  • Järjestää varautumisen koulutustilaisuuksia ja harjoituksia.
  • Maakuljetuspooli edistää toiminnallaan avointa yhteistoimintaa viranomaisten ja yrityksien kesken tavoitteena tunnistaa yritysten toimintaedellytyksiä merkittävästi haittaavat tekijät. Pooli pyrkii sopimaan ennakolta häiriötilanteiden ja poikkeusolojen edellyttämistä toimintatavoista ja järjestelyistä toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.

Pooli muodostaa oman toimialansa huoltovarmuuden tilannekuvan, käynnistää ja toimeenpanee tarvittavia kehittämishankkeita.

Poolin sopijaosapuolet ovat Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n, Linja-autoliitto ry:n, Suomen Taksiliitto ry:n, Yhteinen Toimialaliitto ry:n, VR-Yhtymä Oy:n ja Huoltovarmuuskeskus.

Poolin muodostavat sitä johtava poolitoimikunta, poolin toimisto ja alan yritykset.

Valmiuspäällikkö Arto Purkunen
Maakuljetuspooli c/o Linja-autoliitto ry
Töölönkatu 4, 00100 Helsinki
puh. 044 541 6136
arto.purkunen@linja-autoliitto.fi

Puheenjohtaja
Mika Mäkilä
Toimitusjohtaja, Linja-autoliitto ry, mika.makila@linja-autoliitto.fi

Huoltovarmuuskeskuksen yhteysjäsen
Varautumispäällikkö Outi Nietola