Siirry sisältöön

Loistava tarina

Artikkeli on Linja-autoliiton toimitusjohtaja Mika Mäkilän kirjoittama (LINJA 4/2023)

Linja-autoliiton viestinnässä yritämme pitää yllä realistista näkymää toimialaan, eri toimijoihin ja tekijöihin. Toisekseen olemme yrittäneet olla painotuksissamme myönteisiä ja ratkaisuhakuisia. Jos emme itse usko alan tulevaisuuteen ja mahdollisuuksiin, ei sitä tee kukaan mukaan. Keräämme siis tietoa ja muokkaamme sitä toimintaympäristön muutoksen ymmärtämiseksi, ja toisekseen nostamme esiin ratkaisuja, joihin voimme olla vaikuttamassa.

Syysseminaarimme osoittautui onnistuneeksi avaukseksi siitä, miten tämä käytännössä toimii. Liikenne- ja viestintäministeri kertoi omat näkemyksensä yhteistyön tärkeydestä ja hallitusohjelmakirjauksien toteuttamisesta. Omalta osaltamme tiivistimme viestimme siihen, että avoimen joukkoliikenteen näkymät ovat erilaisia riippuen siitä, mistä alueesta tai liikennetyypistä on kysymys – ja mitä näille voisi tehdä. Tässä tarkoituksessa toimme esiin julkisesti järjestetyn avoimen joukkoliikenteen uudistustarpeen ja muutostekijöiden välttämättömyyden suhteessa lakisääteisten henkilökuljetuspalveluiden hallitsemattomaan kasvuun.

Tunnistamme sen, että lähivuosina ongelmia ei tulla todennäköisesti ratkomaan julkista rahoitusta lisäämällä avoimen joukkoliikenteeseen ainakaan siellä, missä vaikeudet ovat rakenteellisia. Edunvalvonnalla emme tätä kokonaiskuvaa voi muuttaa. Toisaalta pidemmällä aikajänteellä ei ole epäilystäkään, etteikö linja-autot olisi keskeinen osa joukkoliikenteen järjestämistä kaupunkiseuduilla.

Julkisuuden kautta välittyvä kuva toimialastamme tarkentuu median omin linjauksin siitä, mitä asioita nousee esiin ja milloin niitä nostetaan. Olemme tottuneet siihen, että julkisuuden kautta nousevat teemat ovat joskus hyvinkin sattumanvaraisia ja ongelmakeskeisiä. Mieleen tulee yksi arkinen, viranomaisten lausuntopalvelussa annettu lausunto, josta tuli laajasti levinnyt lehtiuutinen. Toisaalta monetkaan lehdistötiedotteemme eivät saa mediassa palstatilaa tai lähetyssekunteja, vaikka toisinaan ne ovat olleet kimmokkeina uusille alaa koskeville jutuille.

Jäsenkyselymme tuoreet tulokset osoittavat, että suuressa osassa yrityksissä on paremmat ajat ja ajatukset tulevasta. Samalla osa jäsenyrityksistä kokee tulevaisuuden uhkana, erityisesti käyttövoimamuutosten vuoksi. Kyllä me tämän tiedostamme, mutta merkittävä osa tästä on muiden kuin meidän vaikutuspiirissämme. Jäsenkyselyn perusteella on kuitenkin lupa todeta, että optimismille on nyt enemmän katetta kuin pitkään aikaan. Alan kiinnostavuus työpaikkana on pitkäkestoinen rakenteellinen haaste, jossa kilpailemme monien muiden toimialojen kanssa samoista osaajista. Pyrkimyksemme myönteisyyteen on osa tätä kiinnostuksen herättämistä. Se ei ole median kannalta uutinen, mutta kun olemme päässeet näkemyksiämme esittämään, ensimmäinen esiin nostettu asia ei ole nyt ollut oman vaikean tilanteemme päivittely. Toki joudumme vastaamaan kysymyksiin vuorojen lakkautuksista tai matkustajamäärien alenemisesta, mutta samaan aikaan monissa kaupungeissa kasvava joukkoliikenteen käyttö ja käyttövoimamuutoksen edut on tuotu kyllä esiin. Voisi sanoa, että meillä on tässä loistava tarina.