Siirry sisältöön

Yhteistyöjäsenet

Yhteistyöjäsenedut

Ajantasaista tietoa liiton jäsenistä: teille lähetetään kesäkuussa vuosittain ilmestyvä jäsenluettelo, jossa on jäsenyrityksen tarkkojen yhteystietojen lisäksi yrityksen automäärä. Luettelosta saatte tietoa siitä, mitkä linja-autoyritykset toimivat missäkin päin Suomea. Huom! Luettelo ei ole ns. yleisessä jakelussa – vain yhteistyöjäsenyys antaa teille mahdollisuuden saada jäsentietomme tässä laajuudessa käyttöönne. Jäsenyritysten osoitteisto ilman automäärätietoja löytyy myös Linja-autoliiton nettisivuilta (www.linja-autoliitto.fi).

Saatte omat tietonne jäsenluetteloon ja Linja-autoliiton nettisivuille, jolloin ne ovat jäsenyritystemme tiedossa ja käytettävissä.

LINJA -lehden vuosikerta (1 kpl) kuuluu automaattisesti yhteistyöjäsenmaksuunne. Ylimääräiset vuosikerrat saatte erikoishintaan. Lehti ilmestyy kuusi kertaa vuodessa painosmäärän ollessa 7000 kpl. Lukijoina ovat bussiyritysjohto, bussiyritysten henkilökunta ja liikennepoliittiset päättäjät, yhteensä arviolta 23.600 lukijaa numeroa kohti.
Saatte jokaiseen lehden numeroon yrityksenne nimen Linja-autoliiton yhteistyöjäsenistä kertovalle sivulle.

Vuosittaisen linja-autonäyttelyn näytteilleasettajamaksu on yhteistyöjäsenille merkittävästi edullisempi kuin ulkopuolisille. Linja-autoliiton liittokokouksen yhteydessä järjestettävässä linja-autonäyttelyssä tavoitatte yhdellä kertaa satoja potentiaalisia asiakkaita.

Mitä yhteistyöjäsenyys maksaa ja miten liitytään ?

Yhteistyöjäsenen vuosimaksu sovitaan liittymisvaiheessa tapauskohtaisesti. Lisätietoja yhteistyöjäsenyydestä antaa kristiina.manninen@lal.fi, 040 529 2079.

V.2020 YHTEISTYÖJÄSENET: